2018-ųjų vasaris buvo šeštasis šilčiausias vasario mėnuo stebėjimų istorijoje
Pra­ėjęs mė­nuo bu­vo +0,78°C šil­tes­nis už vi­du­ti­nę va­sa­rio mė­ne­sio tem­pe­ra­tū­ra, fik­suo­tą lai­ko­tar­py­je nuo 1951 iki 1980 me­tų. Vie­nin­te­liai šil­tes­ni va­sa­rio mė­ne­siai fik­suo­ti 2016 (+1,34°C), 2017 (+1,12°C), 1998 (+0,90°C), 2015 (+0,87°C) ir 2010 (+0,79°C) me­tais.

NASA GISS komandos atliekama kasmėnesinė analizė apima viešai prieinamus duomenis, surinktus iš maždaug 6300 meteorologinių stočių visame pasaulyje, laivuose ir plūduruose įrengtų instrumentų, matuojančių jūros paviršiaus temperatūrą bei Antarktidos tyrimo stočių.NASA skelbia, jog 2018 metų vasaris buvo šeštasis pagal šiltumą vasario mėnuo per 138 moderniųjų stebėjimų metus.

Modernieji globalios temperatūros stebėjimai bei fiksavimas prasidėjo 1880 metais, o iki tol atlikti stebėjimai nelaikomi reprezentatyviais, nes apėmė nepakankamą planetos plotą. Kasmėnesinės analizės kartais yra papildomos, gavus naujų duomenų, dėl ko gali kisti ir galutiniai rezultatai.