ŽŪM į viešumą išeis už 6 mln. eurų
Už įra­šą feis­bu­ke – 100 eu­rų, už straips­nį – 400 eu­rų, už vie­ną „kli­ką“ – 36 cen­tai, už re­por­ta­žą – 18 tūkst. eu­rų. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM) vie­ši­ni­mui per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus iš­leis net 6 mi­li­jo­nus eu­rų. Eks­per­tų ver­ti­ni­mu, to­kia kai­na yra ge­ro­kai per di­de­lė, ra­šo por­ta­las 15min.lt.

Žemės ūkio ministerija šiemet baigė net keturis viešuosius pirkimus, skirtus viešinimui, ir pasirašė sutartis už 5,5 mln. eurų. Visus konkursus laimėjo didžiausią kainą pasiūlę dalyviai, nes kitų kompetencija neatitiko reikalavimų, rodo Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys.

Ekspertų manymu, už tokias paslaugas ministerija galėjo permokėti net iki kelių kartų. Visais atvejais pasirašytos sutartys su didžiausią kainą pasiūliusiais konkursų dalyviais.

3,8 mln. eurų sutartį trejiems metams – Informacijos vadybos agentūra kartu su „Gomedia“. Konsorciumas konkursą laimėjo be konkurencijos, nors kitas dalyvis siūlė penktadaliu mažesnę kainą, bet buvo iš konkurso išmestas dėl netinkamos kvalifikacijos. Pagal sutartį vieno vartotojo atvedimas iš „Google“ ar analogiškos sistemos (vadinamasis „klikas“) kainuos 36,3 euro cento su PVM, o tokių „klikų“ nupirkta net 400 tūkst. vienetų už 145 tūkst. eurų per metus. „Facebook“ ar kitų socialinių tinklų „klikai“ kainuos po 24,2 cento, tam skirta 14,5 tūkst. eurų per metus.

Ryšių su visuomene agentūrų asociacija (RSVA) tarybos narys Paulius Tamulionis priblokštas – rinkoje tas pačias paslaugas būtų galima gauti nuo 50 procentų iki 5 kartų pigiau, nei mokės ŽŪM.

Ministerija aiškina, kad ES valstybės narės privalo skelbti ir teikti informaciją apie nacionalinės strategijos planus, kaimo plėtros programas ir Bendrijos įnašą.

„Viešinimo poreikis buvo ir anksčiau. Per pastaruosius 12 metų yra įgyvendinta daug informavimo kampanijų, kurių apimtys pakankamai didelės. 2016 m. kovo mėn. buvo pasirašyta panaši sutartis, kurios pirkimo sutarties vertė per 24 mėn. – 2,39 mln. eurų. Ši sutartis baigėsi 2017 m. kovo mėn.“, – teigiama ŽŪM komentare.