Žlugusį „Snorą“ prižūrėjęs Kazimieras Ramonas – nekaltas
Teis­mas ket­vir­ta­die­nį vi­siš­kai iš­tei­si­no bu­vu­sį ko­mer­ci­nių ban­kų „pri­žiū­rė­to­ją“ Ka­zi­mie­rą Ra­mo­ną, ku­ris pri­žiū­rė­jo ir ban­kru­ta­vu­sį ban­ką „Sno­ras“.

Vilniaus apygardos teismo teisėja Vitalija Norkūnaitė paskelbė panaikinusi 2014 metais kovo mėnesį paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį K. Ramonui dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo.

Pasak teisėjos, K. Ramonas išteisintas, nes nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – K. Ramonui panaikinti.