Žemės sklypų savininkams ESO mokės kompensacijas: ką reikia žinoti
Vi­sų že­mės skly­pų, ku­riuo­se sto­vi elek­tros stul­pai, sa­vi­nin­kai ga­lės rei­ka­lau­ti kom­pen­sa­ci­jų iš elek­tros ir du­jų skirs­ty­mo bend­ro­vės „E­ner­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rius“ (ESO), pra­ne­ša „Lie­tu­vos ry­tas“.

Kol kas nėra sukurtas mechanizmas, pagal kurį žemės savininkams būtų išmokamos kompensacijos. „Naujoji tvarka iki šių metų gegužės 1 dienos turėjo būti suderinta, bet procesas užtruko. Šią savaitę metodika bus pateikta tvirtinti Vyriausybei“, – dienraščiui žadėjo energetikos ministro patarėja Aurelija Vernickaitė.

ESO atstovė Akvilė Adomaitytė sako, kad kompensacijos bus mokamos už servitutus, nustatytus iki 2004 metų liepos 9 dienos. įrengtiems tinklams. Tikimasi, kad visą sumą reikės sumokėti per kelerius metus.

ESO tai gali būti nemenkas iššūkis, nes bendras elektros skirstomųjų tinklų apsaugos zonų plotas visoje šalyje užima apie 110 tūkst. hektarų. Vis dėlto tikimasi, kad elektros energijos kaina dėl mokamų kompensacijų nedidės.