Vyriausybės darbo grupė rengia siūlymus mokesčių reformai
Vy­riau­sy­bė­je su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tu­rė­tų iki pa­va­sa­rio vi­du­rio pa­teik­ti pa­siū­ly­mus dėl mo­kes­čių re­for­mos, są­ži­nin­go mo­kes­čių mo­kė­ji­mo ska­ti­ni­mo ir pa­ska­tų še­šė­li­nei eko­no­mi­kai su­ma­žin­ti, ra­šo por­ta­las del­fi.lt.

„Siūlymus minėta darbo grupė Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijai turėtų parengti ir pateikti iki pavasario vidurio“, – portalui teigė Finansų ministerijos komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Erika Bogusevičiūtė.

Pasak jos, darbo grupę sudaro Finansų, Ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Lietuvos banko, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ ir kitų institucijų atstovai.

Delfi.lt teigimu, pernai pristatytos mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimo gairės nebuvo tokios ambicingos, kaip tikėtasi. Šiemet Vyriausybė ketina pateikti naujų pasiūlymų.