Vyriausybė su pramonininkais aptars mokesčius ir verslo aplinką
 Vy­riau­sy­bė ir Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­diu­mas bend­ra­me po­sė­dy­je penk­ta­die­nį ap­tars vers­lo ap­lin­ką, bū­si­mą mo­kes­čių re­for­mą.

Vyriausybė ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumas bendrame posėdyje penktadienį aptars verslo aplinką, būsimą mokesčių reformą.

„Su Pramonininkų konfederacijos atstovais bus kalbama bendrais klausimais dėl verslo aplinkos gerinimo, taip pat dėl planuojamų mokestinių pakeitimų, tačiau konkretūs pasiūlymai dar nebus pristatyti“, – BNS sakė premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas.

LPK pranešė, kad ketina Vyriausybei pristatyti savo požiūrį į verslo aplinką, migracijos politiką ir talentų pritraukimą, darbo jėgos apmokestinimą, biurokratinės ir administracinės naštos mažinimą ir kitus klausimus. Pramonininkai planuoja pateikti konkrečių pasiūlymų, skirtų užtikrinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumui.

Vyriausybė žada kitą pirmadienį paskelbti apie planuojamas mokesčių, pensijų sistemos ir kitas reformas.