Vyriausybė pritarė 0,5 mlrd. eurų vertės kelių finansavimo sąmatai
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no šių me­tų Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos są­ma­tą. Šie­met prog­ra­mai ski­ria­ma pa­na­šiai tiek pat lė­šų kaip ir per­nai – apie 0,5 mlrd. eu­rų, tarp nu­ma­ty­tų dar­bų yra „Via Bal­ti­ca“ mo­der­ni­za­vi­mas, ke­lio Ši­lu­tė-Rus­nė re­kons­tra­vi­mas ir es­ta­ka­da už­lie­ja­ma­me šio ke­lio ruo­že.

„Pati suma, beveik 493 mln. eurų, yra praktiškai tokio pat dydžio, kaip praėjusiais metais (499 mln. eurų – BNS). Tęsiama žvyrkelių programa, toliau „Via Baltica“ nemaža suma skiriama. Taip pat išskiriamas valstybinės reikšmės kelias Šilutė-Rusnė, tikimės, bus pabaigtas iki kitų metų potvynio, turėsime naują estakadą ir Rusnės problemos bus taip išspręstos“, – trečiadienį Vyriausybės posėdyje kalbėjo susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos laikinasis vadovas Vitalijus Andrejevas teigė, kad darbus kelyje Šilutė-Rusnė tikimasi pradėti dar šį pavasarį.

„Dėl Rusnės terminų yra numatyta gegužės mėnesį išsiimti statybą leidžiantį dokumentą ir pradėti statybos darbus. Tikimės, kad tokie orai nepakenks patiems statybos darbams, kadangi dabar, kai polaidžio metas, ledai keliauja į Nemuno ištakas ir Rusnė skęsta, mes turime vėlgi ekstremalią situaciją“, – Vyriausybės posėdyje kalbėjo V. Andrejevas.

Rusnės estakadai ir kelio rekonstrukcijai ketinama skriti 10 mln. eurų.

Žvyrkelių asfaltavimui numatyta 53,054 mln. eurų, planuojama asfaltuoti per 300 kilometrų žvyrkelių.

33,86 mln. eurų numatyti kelio „Via Baltica“ plėtrai. Panaudojant šias lėšas kartu su ES investicijomis, iki šių metų pabaigos planuojama baigti automagistralės Kaunas-Marijampolė bei Panevėžio aplinkkelio rekonstrukcijos darbus.

2018 metais Kelių priežiūros ir plėtros programai siūloma skirti 492,662 mln. eurų, iš kurių 440,625 mln. eurų – šių metų biudžeto lėšos, dar 23,264 mln. eurų – praėjusių metų programos įplaukų perviršis, o 28,773 mln. eurų liko nepanaudota iš 2017 metų.

Didžiąją dalį šių metų programos lėšų – 376,76 mln. eurų – numatoma skirti valstybinės ir vietinės reikšmės keliams, iš jų 65 proc.(beveik 245 mln. eurų) planuojama panaudoti valstybinės reikšmės keliams ir saugaus eismo priemonėms, 30 proc. (113 mln. eurų) – vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, likę 5 proc. (beveik 19 mln. eurų) – rezervas su keliais susijusioms valstybės reikmėms finansuoti.