Vyriausybė leido ieškoti naftos Baltijos jūroje
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį lei­do pra­dė­ti naf­tos pa­ieš­kas ir ga­vy­bą Lie­tu­vai pri­klau­san­čio­je Bal­ti­jos jū­ros da­ly­je.

Ministrų kabinetas pritarė Žemės gelmių įstatymo pakeitimui, kuriame įtvirtinti žemės gelmių valdymo, naudojimo, priežiūros ir kontrolės organizavimo principai, pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba.

Teigiama, kad įsigaliojus įstatymui, žemės gelmių ištekliai bus naudojami racionaliau, atsakingiau laikantis itin griežtų aplinkosaugos reikalavimų.

Siūloma, kad leidimo požeminiam vandeniui būtų reikalaujama, jeigu vidutiniškai per parą išgaunama 10 kubų ir daugiau. Išimtis taikoma ūkininkams – 100 kubų.

Leidimai naudoti smėlį, žvyrą, požeminį vandenį išduodami ne konkurso tvarka, o kvarcinį smėlį, gintarą, angliavandenilius, – konkurso tvarka.

Be to, siūloma įtvirtinti, kad atviru kasybos būdu išgaunamų naudingųjų iškasenų telkiniuose draudžiama statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus, įveisti mišką ar sodą, įrengti dirbtinius vandens telkinius, keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir žemės sklypo būdą, numatyti kiti apribojimai.