VMI: gyventojų susidomėjimas čekių loterija išlieka didelis
Pra­ėjus mė­ne­siui nuo kvi­tų lo­te­ri­jos pra­džios, Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) sa­ko, kad gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas ja iš­lie­ka di­de­lis, pra­ne­ša LRT ra­di­jo ži­nios.

Antradienį paskelbtas pirmasis didžiojo mėnesio prizo laimėtojas. Jis 5 tūkst. eurų galės atsiimti, jei bus išsaugojęs žaidime registruotą kasos kvitą. Šį prizą galima laimėti kartą per mėnesį.

Inspekcija skaičiuoja, kad per mėnesį žaidime užregistruota daugiau kaip 220 tūkstančių kasos kvitų. Didžioji jų dalis – gauti už paslaugas. Per savaitę užregistruojamų kvitų skaičius būna stabilus.

Kiekvieną savaitę gyventojai, registruojantys kvitus, gali laimėti 10 prizų po 200 eurų. VMI duomenimis, kad didžioji jų dalis – 36 iš 40 – jau atsiimti.

...