Vilniuje vyks Europos inovacijų agentūrų ekspertų suvažiavimas
Šie­met Lie­tu­va pra­de­da pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos ino­va­ci­jų agen­tū­rų aso­cia­ci­jai (TAF­TIE) eta­pą ir kvie­čia šios or­ga­ni­za­ci­jos na­rius į pir­mą ren­gi­nį. Jis va­sa­rio 28 – ko­vo 1 die­no­mis vyks Vil­niu­je.

Tai pirmas iš penkių šiai metais numatytų Lietuvos pirmininkavimo TAFTIE renginių. Jo tema – verslumas ir mokslinių tyrimų komercinimas. Iš daugiau kaip 20 skirtingų Europos valstybių, taip pat JAV, Japonijos, Turkijos susirinkę didžiausių Europos inovacijų agentūrų specialistai ir vadovai diskutuos apie verslumo vaidmenį inovacijų kontekste. Pranešimus šiame suvažiavime skaitys daug patirties turintys inovacijų ekspertai, konsultantai ir kūrėjai iš Izraelio, Švedijos, Prancūzijos, Lenkijos, Olandijos, JAV.

Per renginį ekspertai ieškos atsakymų į klausimus, kaip sukurti efektyviai veikiančią verslumo ir inovacijų ekosistemą atskirose valstybėse, kokie veiksniai lemia sėkmę, kaip pasiekti, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatai virstų komercializuotais produktais.

„Verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus dialogas būtinas kiekvienoje valstybėje. Tik bendradarbiaudami šiose srityse galime sukurti efektyvią inovacijų ekosistemą. Labai svarbu mokytis iš kitų šalių patirties, todėl renginys bus naudingas agentūrų specialistams, siekiantiems pasidalyti gerąja praktika ir įžvalgomis“, – teigė Ričardas Valančiauskas, TAFTIE organizacinio komiteto pirmininkas, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) Inovacijų ir tarptautinių programų skyriaus vedėjas.

MITA yra TAFTIE narė nuo 2011 metų. TAFTIE vienija 29 Europos organizacijas, siekiančias bendradarbiauti inovacijų srityje. TAFTIE tinklo veikloje dalyvauja inovacijas finansuojančios didžiausios ir svarbiausios agentūros visoje Europoje, tokios kaip VINNOVA (Švedija), BUSINESS FINLAND (Suomija), INNOVATE UK (Jungtinė Karalystė) ir BPI FRANCE (Prancūzija).