Vilniuje atidarytas booking.com centras
Šian­dien Boo­king.com, di­džiau­sią vieš­na­gės vie­tų pa­siū­lą ke­liau­to­jams tu­rin­ti, pa­sau­ly­je pir­mau­jan­ti įmo­nė ir skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų ly­de­rė, ofi­cia­liai ati­da­rė pir­mą­jį Boo­king.com klien­tų ir par­tne­rių ap­tar­na­vi­mo skam­bu­čių cen­trą Bal­ti­jos ša­ly­se. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ūkio Mi­nis­tras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius ir ki­ti sve­čiai da­ly­va­vo ren­gi­ny­je, ku­rio me­tu ofi­cia­liai pa­svei­ki­no Boo­king.com įsi­kū­rus 3 940 m² klien­tų ap­tar­na­vi­mo cen­tre nau­ja­me „Tech­no­po­lis Pen­ta“ pa­sta­te Vil­niu­je.

Šio naujo UAB „Booking.com Customer Service Center (Lithuania)“ skambučių centro darbuotojai visą parą be išeiginių teiks profesionalią pagalbą Booking.com svečiams ir apgyvendinimo paslaugas teikiantiems partneriams įvairiais būdais – telefonu, el. paštu, tiesioginėmis žinutėmis ir kt. Skambučių centras Vilniuje yra devintasis Booking.com klientų aptarnavimo centras Europoje ir aštuonioliktas visame pasaulyje. Šiuo metu vietiniuose Booking.com biuruose visame pasaulyje dirba daugiau nei 8 000 klientus aptarnaujančių darbuotojų, rašoma pranešime spaudai.

Dviejuose aukštuose įsikūręs naujasis Booking.com klientų aptarnavimo centras yra pirmas toks centras Baltijos šalyse. Įvairių Lietuvos kultūros, istorijos ir gamtos elementų įkvėptą biuro stilių sukūrė pasaulinėje architektūros, dizaino ir projektavimo įmonėje „ATC Schoordijk Interieurontwerp“ dirbantis Arnoldas Schoordijkas. Biurą puošia Lietuvos rašytojų citatos, taip pat naudojamos šalies miškų ir ežerų spalvos bei su jais susiję meno kūriniai. Susitikimų kambarių ir komandų erdvių apipavidalinimą įkvėpė Užupio meno erdvė. Kavos pertraukų ir atsipalaidavimo zonose naudojant tradicinius lietuviškus namus primenančią medieną sukurta jauki, visiems artima bendruomeniška atmosfera.

Klientų ir partnerių aptarnavimo komandą Vilniuje jau sudaro daugiau nei 100 darbuotojų, teikiančių paslaugas daugybe kalbų, įskaitant rusų, vokiečių, anglų, lenkų, estų ir, žinoma, lietuvių kalbą. Iki 2018 m. pabaigos planuojama įdarbinti dar 100 darbuotojų, o per kitus keturis-penkis metus – 900 darbuotojų, todėl kviečiama kandidatuoti į kelias pozicijas, pvz., vadovų ar klientų ir partnerių aptarnavimo specialistų, teikiančių paslaugas Booking.com klientams ir verslo partneriams visame pasaulyje. Kandidatuoti galima apsilankius adresu www.workingatbooking.com.