Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prezidentu perrinktas Sigitas Leonavičius
Ge­ne­ra­li­nė­je Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų asamb­lė­jo­je iš­rink­ti vi­cep­re­zi­den­tai, Ta­ry­bos na­riai, pa­tvir­tin­tos stra­te­gi­nės veik­los kryp­tys, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad šiandien vykusioje Generalinėje asamblėjoje organizacijos Prezidentu antrai 4 metų kadencijai perrinktas UAB „Traidenis“ valdybos pirmininkas Sigitas Leonavičius. Organizacijai S. Leonavičius vadovauja nuo 2014 metų.

„Rūmai per pastaruosius metus tapo matoma, girdima, žinoma organizacija, tvirtai atstovaujanti savo narių interesus. Praėjusios kadencijos Taryba ir Rūmų administracija aukštai užkėlė organizacijos progreso kartelę, todėl sieksiu su naujai išrinktais Tarybos nariais įgyvendinti tą kokybinį veiklos šuolį, kuriam Rūmai jau yra pasiruošę“, – pažymi S. Leonavičius, pridurdamas, kad organizacijos tikslas – lyderiaujančios verslo organizacijos Lietuvoje pozicija.

Rūmų, kurių narių skaičius per pastaruosius ketverius metus augo 30 proc. ir perkopė pusę tūkstančio, Prezidentas pažymi, kad organizacija tęs pradėtas veiklas, kurios augino Rūmus ir buvo naudingos nariams. Patvirtintose strateginėse veiklos kryptyse taip pat numatytas organizacijos siekis labiau konsoliduoti visų Lietuvos regioninių rūmų veiklą, tapti artimesniu valdžios partneriu gerinant verslo sąlygas šalyje bei vystyti naudingas nariams ir partneriams tarptautines veiklas.

„Esame politiškai neangažuota organizacija, besikalbanti su visomis valdžiomis. Siekdami tinkamai atstovauti savo nariams negalime būti palankesni vienai ar kitai partijai, kritikuoti tik vienos ar kitos partijos sprendimus – tariamės su visais, kam svarbus verslo aplinkos gerinimas, tarptautinės prekybos apimčių didėjimas“, – akcentuoja S. Leonavičius.

Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir kitų Lietuvos regionų skirtingų verslo sektorių įmones vienijančios organizacijos viceprezidentais išrinkti: Laura Kovaliovaitė (MB „Kokybės klubas“ savininkė), Gintautas Kvietkauskas (UAB „Arginta group“ direktorius), Dr. Birutė Miškinienė (Vilniaus universiteto verslo mokyklos direktorė), Dr. Pranas Kiznis (UAB „Lietpak“ įkūrėjas, pagrindinis akcininkas ir direktorius), Tautginas Sankauskas (UAB TEF „Vilteda“ generalinis direktorius), Viktoras Budraitis (AB „Šiaulių bankas“ Vilniaus regiono projektų vadovas, Ukmergės klientų aptarnavimo skyriaus įgaliotas atstovas).

Tarybos nariais išrinkti: Vyda Mozūriūnienė, Arūnas Šarka, Danutė Remeikienė, Taurimas Valys, Aleksandras Toropčinas, Gintaras Ciganas, Vilma Eidukynaitė, Virginijus Adutavičius, Irena Jokšienė, Kęstutis Černeckas, Egidijus Langys, Nerijus Keršys, Alij Aleksandrovič, Laisvūnas Bartkevičius.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai – tai platus Lietuvos verslo atstovų tinklas ir bendruomenė, šiandien vienijanti per 500 Lietuvos įmonių iš įvairių verslo sektorių.

Rūmų misija – atstovauti verslo interesams valstybės ir regioninės valdžios institucijose, taip pat teikti verslo įmonėms reikalingas paslaugas.