Vilius Šapoka: padaryta klaida
Par­la­men­ti­nis Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas (BFK), pri­ta­ręs 27 proc. prog­re­si­niam gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) ta­ri­fui, ne­įve­dant „Sod­ros“ įmo­kų lu­bų, pa­da­rė klai­dą, ku­rią rei­kės iš­tai­sy­ti Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je, tei­gia fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka. Anot jo, jei Sei­mas tam pri­tar­tų, tai „su­kel­tų chao­są“.

„Aš manau, kad komitetas, ėmęsis klausimus svarstyti ne kompleksiškai, o kiekvieną paeiliui, padarė klaidą, kuri turės būti išspręsta Seimo salėje, nes sutikim, jog nesant „Sodros“ lubų, įvesti tokio dydžio progresinį tarifą dirbantiesiems būtų mažų mažiausiai keista. Pasėkmes net sunku prognozuoti“, – trečiadienį žurnalistams sakė V.Šapoka.

BFK, trečiadienį svarstydamas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus, pritarė, kad reformavus mokesčių sistemą darbo pajamoms būtų taikomi du – 20 proc. ir 27 proc. – GPM tarifai.

27 proc. tarifas kitąmet būtų taikomas metinėms pajamoms, didesnėms kaip 120 vidutinių darbo užmokesčių (VDU), 2020 metais – nuo 84 VDU, o 2021 metais – nuo 60 VDU. Už tokį pasiūlymą balsavo šeši komiteto nariai, prieš – keturi, vienas susilaikė.

Seimo valdančiųjų lyderių kompromisiname pasiūlyme, kurį antradienį registravo „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis, socialdarbiečių lyderis Gediminas Kirkilas bei premjeras Saulius Skvernelis, yra numatyta, kad 27 proc. GPM tarifas bus taikomas „Sodros“ įmokų lubas, kurių dydžiai per artimiausius trejus metus ir būtų atitinkamai 120, 84 ir 60 VDU, pajamoms.

Tačiau BFK, anksčiau jau nepritaręs Sodros“ įmokų luboms, šio klausimo trečiadienį iš naujo nesvarstė. „Sodros“ įmokų lubos du kartus yra nepritatęs ir parlamentinis Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

Pasak V. Šapokos, jei Seimas be jokių pataisymų pritartų BFK aptartam Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisų variantui, tai „sukeltų chaosą“.

„Manau, kad būtų tikrai išmintinga pritarti tiems kompromisiniams sprendimams, kurie šiuo metu yra užregistruoti Seime. Tai yra kompleksinis pasiūlymas, suderintas su Vyriausybe, ir jis yra žymiai naudingesnis Lietuvai, neįvedant chaoso“, – teigė V.Šapoka.

Valdančiųjų kompromisiniame pasiūlyme taip pat koreguojami neapmokestinamųjų pajamų dydžio (NPD) keitimo planai. Siūloma, kad 2,5 VDU taikymo riba būtų pasiekta ne 2019 metais, kaip siūlė Vyriausybė, bet per trejus metus.

Tuo metu NDP būtų didinamas kiek daugiau – 2019 metais jis pasiektų 300 eurų ir kasmet didėtų po šimtą eurų, kol 2021-aisiais būtų 500 eurų. Vyriausybė siūlė kitąmet taikyti 280 eurų, kuris 2021 metais pasiektų 470 eurų.

Kompromisiniam NPD pasiūlymui BFK trečiadienį pritarė: už balsavo šeši komiteto nariai, prieš – trys, du – susilaikė.

BFK pirmininkas Stasys Jakeliūnas siūlė NPD dydį ir jo taikymo ribą nustatyti tik 2019 metams, tačiau komitetas, pritaręs kompromisui, pastarojo pasiūlymo nebesvarstė.

Vyriausybė tikisi, kad Seimas dėl siūlomos mokesčių pertvarkos apsispręs dar pavasario sesijoje ir pakeitimai įsigalios nuo 2019-ųjų pradžios.