Verslas, kultūra, politika – dėl laimingos visuomenės
1905 me­tais Di­dy­sis Vil­niaus Sei­mas nu­brė­žė ne­prik­lau­so­mos de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės su­kū­ri­mo gai­res, ku­rias 1918 me­tų va­sa­rio 16-ąją Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­tu įtvir­ti­no Lie­tu­vos Ta­ry­ba. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos, kaip ir jos pirm­ta­kės Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­ty­tės, pa­ki­li­mą lė­mė aiš­ki po­li­ti­nė vi­zi­ja bei vers­lu­mui, ino­va­ci­joms ir tarp­tau­ti­niams ry­šiams at­vi­ros eko­no­mi­nės ins­ti­tu­ci­jos.

Seniausias šalies dienraštis „Lietuvos žinios“ vėl kviečia iškilius Lietuvos visuomenės ir užsienio valstybių diplomatinių misijų atstovus į tą pačią salę Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, kurioje susibūrė Didysis Vilniaus Seimas. Konferencijoje „Lietuvybės kodas“ drauge nubrėžkime naujojo valstybės šimtmečio raidos kryptis ir imkimės atsakomybės jas įgyvendinti.

Tai išskirtinė konferencija, kurios pagrindinis tikslas – drauge su verslo, valdžios, mokslo ir kultūros atstovais pažvelgti į naująjį Lietuvos valstybės šimtmetį ir mūsų šalies perspektyvas.

Pranešėjai:

Virginijus Sinkevičius, Lietuvos Respublikos ūkio ministras – „Girdėti, diskutuoti, suprasti – kas lemia esminius sprendimus“.

Rūta Kačkutė, Lietuvos Respublikos prezidentės vyriausioji patarėja – „Ar pažįstame save ir savo valstybę?“

Vygaudas Ušackas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, ambasadorius JAV, Meksikoje, Jungtinėje Karalystėje bei ES ambasadorius Afganistane ir Rusijoje – „Laiminti Lietuva“.

Alvydas Žabolis, finansininkas, investicijų bendrovės „Žabolis ir partneriai“ vadovaujantis partneris – „Verslas kasdien cementuoja valstybės pamatus: atsakomybė, valia ir garbė“.

Rūta Prūsevičienė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė – „Mecenatystės prasmė ir vizionieriškumas“.

Paulius Kunčinas, „Lemiamo šuolio“ iniciatorius – „Lietuva 2118 metais – laimės valstybė, ko trūksta?“

Remigijus Lapinskas, VŠĮ Žaliosios politikos instituto prezidentas – „Galimybė naujam šimtmečiui“.

• Diskusija (Vygaudas Ušačkas, Gitanas Nausėda, Saulius Skvernelis) – „Planas Lietuvai“.

Iškilmingas koncertas „Išgirsk Lietuvą“ – Lietuvos kamerinis orkestras pakvies išgirsti lietuvių kompozitorių kūrinius kitaip.

Konferencija „Lietuvybės kodas“ įvyks š. m. balandžio 19 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Aušros Vartų g. 5, Vilniuje.

Daugiau informacijos ČIA

Arba telefonu 8 620 10 587, arba e. paštu: konferencijos@lzinios.lt