Vėl bus leidžiamas savaitraštis „Vilniaus diena“
Vil­niu­je po ke­le­rių me­tų per­trau­kos vėl bus lei­džia­mas sa­vai­traš­tis „Vil­niaus die­na“, skel­bia nau­jie­nų por­ta­las kau­no.die­na.lt.

Savaitraštį, kaip ir anksčiau, leis „Diena Media News“, jis bus nemokamas ir, planuojama, kas savaitę išeis 20 tūkst. egzempliorių tiražu.

„Vilniaus dienai“ vadovaus buvęs dienraščio „Vakaro žinios“ vyriausiasis redaktorius Alfredas Zdramys. Anot jo, planuojama, kad kiekvieną numerį sudarys ne mažiau nei 40 puslapių.

„Diena Media News“ šešis kartus per savaitę leidžia dienraščius „Kauno diena“ ir „Klaipėda“, žurnalus „Sveikata“, „Verslas. Lyderiai“ ir kt., valdo naujienų portalus diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt.

„Diena Media News“ valdo Mindaugas Mickevičius, jo netiesiogiai valdoma bendrovė „Sunra“ ir Vytautas Stankus.