Vėjas pagamino rekordinį kiekį elektros
Lie­tu­vo­je vei­kian­tys vė­jo jė­gai­nių par­kai pra­ėju­siais me­tais pa­ga­mi­no dau­giau­sia elek­tros ener­gi­jos per vi­są ša­lies vė­jo ener­ge­ti­kos is­to­ri­ją. Ga­my­bos apim­tis per­nai, pa­ly­gin­ti su 2016 me­tais, šok­te­lė­jo apie 20 pro­cen­tų.

Lietuvos energijos išteklių biržos „Baltpool“ duomenimis, gruodį Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių pagamino beveik 145 gigavatvalandes (GWh) elektros energijos, o per visus metus – daugiau kaip 1,3 teravatvalandės (TWh), arba 1331 GWh. Tai beveik penktadaliu daugiau nei ankstesniais metais, kai buvo pagaminta 1,1 TWh elektros energijos. Preliminariais skaičiavimais, pernai Lietuvoje vėjo elektrinės pagamino daugiau kaip trečdalį visos elektros energijos.

„Kaip ir prognozavome, elektros gamybos apimtis vėjo elektrinėse praėjusias metais viršijo 1,3 TWh. Tai lėmė paskutinis metų ketvirtis, pasižymėjęs vėjuotais orais. Jie leido jėgainėms geriau panaudoti savo potencialą ir pasiekti gerų rezultatų“, – pranešime spaudai nurodė Aistis Radavičius, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos (LVEA) direktorius.

Pernai daugiau kaip trečdaliu gamybos apimtį padidino didieji vėjo jėgainių parkai. Galima palyginti: 2016-aisiais prie elektros perdavimo tinklo prijungti parkai pagamino šiek tiek daugiau kaip 879 GWh elektros energijos, o 2017 metais – beveik 1,2 TWh.

Pasak A. Radavičiaus, reikšmingos įtakos rezultatams turėjo ir 2016 metais pastatytų modernių elektrinių efektyvumas. „Senesnių vėjo jėgainių parkų, statytų maždaug prieš dešimtmetį, vidutinis naudingumo koeficientas – iki 30 procentų. Naujų turbinų, kurios buvo įrengtos 2015–2016 metais, efektyvumas siekia beveik 40 proc., o atskirais atvejais net viršija šį rodiklį. Vadinasi, dėl patobulėjusių technologijų tiek pat instaliuotos galios elektrinių gali pagaminti net 25 proc. daugiau elektros energijos“, – aiškino LVEA vadovas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 21 vėjo jėgainių parkas, o iš viso instaliuota 509 megavatų galios elektrinių. Tolesnei vėjo energetikos plėtrai šalyje didelės įtakos turės naujoji Nacionalinė energetikos strategija, kurią svarstyti Seime numatoma per pavasario sesiją. Jeigu strategija bus patvirtinta, po kelerių metų sulauksime naujo vėjo energetikos plėtros etapo.

„Lietuvos žinių“ inf.