Valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 0,9 proc. daugiau nei prognozuota
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, šių me­tų sau­sį – ba­lan­dį vals­ty­bės biu­dže­tas ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai pa­ja­mų ga­vo 0,9 proc. (24,2 mln. eu­rų) dau­giau nei prog­no­zuo­ta ir 4,1 proc. (105,3 mln. eu­rų) dau­giau nei per­nai tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Prog­no­zuo­tos bend­ros mi­nė­tų biu­dže­tų sau­sio – ba­lan­džio mė­ne­sių pa­ja­mos – 2 651 mln. eu­rų, fak­ti­nės – 2 675,2 mln. eu­rų.

Pajamų surinkimo į valstybės biudžetą planas įvykdytas 100,7 proc., gauta 2 069,4 mln. eurų. Tai yra 15,2 mln. eurų daugiau nei prognozuota ir 33,4 mln. eurų (1,6 proc.) daugiau nei praėjusių metų tą patį laikotarpį, rašoma pranešime spaudai.

Pajamų iš PVM gauta 1 209, 2 mln. eurų, t. y., 57,3 mln. eurų (5 proc.) daugiau nei pernai tuo pat metu ir 1,6 mln. eurų (0,1 proc.) mažiau nei prognozuota.

Už visas akcizines prekes sausio – balandžio mėnesiais gauta 436,1 mln. eurų, t.y. 1,6 mln. eurų (0,4 proc.) mažiau nei prognozuota ir 4,9 mln. eurų (1,1 proc.) mažiau nei pernai tuo pat metu. Pajamų sumažėjimą, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, lėmė aukšta palyginamoji praėjusių metų bazė, kuomet prieš akcizų tarifų padidinimą nuo kovo 1 d., ženkliai išaugo alkoholinių gėrimų pardavimų apimtys.

Tuo metu, pelno mokesčio įplaukos sudarė 117,2 mln. eurų – 5,0 mln. eurų (4,5 proc.) daugiau nei praėjusių metų sausio – balandžio mėnesiais ir 5,2 mln. eurų (4,3 proc.) mažiau nei prognozuota dėl kiek didesnių nei buvo numatyta pelno mokesčio grąžinimų ir įskaitymų į kitus mokesčius.

Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus sausį – balandį buvo 565,8 mln. eurų – 8,1 mln. eurų (1,4 proc.) mažesnės nei prognozuota. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, šio mokesčio pajamų gauta 51,1 mln. eurų (9,9 proc.) daugiau.

Pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas GPM dalis, tenkanti savivaldybių biudžetams, 2018 m. sudaro 82,82 proc., o šio mokesčio dalis, įskaitoma į valstybės biudžetą sudaro 17,18 proc.

Patvirtintos 2018 m. valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 6 767 mln. eurų, su ES lėšomis – 9 071 mln. eurų.