Vaiko priežiūros išmokos bus mažesnės
„Sod­ra“ pri­me­na ma­žus vai­kus au­gi­nan­tiems ir vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kas gau­nan­tiems tė­ve­liams, kad dėl skir­tin­go ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio tai­ky­mo šios iš­mo­kos už gruo­dį vi­sa­da bū­na kiek ma­žes­nės. Iš­mo­kų skir­tu­mą tė­ve­liai su­sig­rą­ži­na pa­tei­kę gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio dek­la­ra­ci­ją.

Taip nutinka dėl to, kad apmokestinant vaiko priežiūros išmokas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). Tačiau, išmokant išmokas už praėjusius mokestinius laikotarpius (praėjusius metus), gyventojų pajamų mokestis išskaičiuojamas netaikant NPD, todėl sausį (už praėjusių metų gruodį) išmokamos vaiko priežiūros išmokos būna mažesnės.

Šie pinigai niekur nedingsta ir juos išmokų gavėjai galės susigrąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikę metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją bei joje nurodę priklausantį metinį NPD. Permokėta GPM suma bus sugrąžinta į deklaracijoje nurodytą išmokos gavėjo sąskaitą.