Trišalės tarybos pirmininku išrinktas Artūras Černiauskas
Tri­ša­lės ta­ry­bos pir­mi­nin­ku an­tra­die­nį iš­rink­tas Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.

Jis pakeitė iki tol tarybai pirmininkavusį Lietuvos verslo konfederacijos atstovą Andrių Romanovskį, praneša Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

A. Romanovskis tarybos pirmininku tapo pernai rugsėjį ir pakeitė iki tol Vyriausybei atstovavusią Socialinės apsaugos ir darbo viceministrę Eglę Radišauskienę.

Trišalė taryba yra socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių – centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir Vyriausybės atstovų – sudaryta institucija. Joje nagrinėjami ekonominės bei socialinės visuomenės raidos ir darbo santykių klausimai.