Tiesioginių investicijų užsienyje srautas šoktelėjo
Lie­tu­vos in­ves­tuo­to­jų su­kaup­tos tie­sio­gi­nės in­ves­ti­ci­jos (TI) už­sie­ny­je ko­vo pa­bai­go­je bu­vo 3,3 mlrd. eu­rų. Su­kaup­to­sios tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos (TUI) Lie­tu­vo­je tuo me­tu sie­kė 15,2 mlrd. eu­rų.

Išankstiniais duomenimis, Lietuvos TI užsienyje srautas per pirmąjį ketvirtį buvo didžiausias nuo 2004 metų ir sudarė 380,6 mln. eurų, tai lėmė 366,6 mln. eurų investicijos Švedijoje. Lietuvių investicijos į ES valstybes sudarė 90,2 proc., vien į euro zonos šalis – 66 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Pirmąjį ketvirtį užfiksuotas investicijų srautas užsienyje į didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto įmones (337,5 mln. eurų) bei profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmones (40,2 mln. eurų).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, pirmąjį ketvirtį sudarė 33,9 mln. eurų. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Kipre (6,4 mln. eurų), Nyderlanduose (6 mln. eurų) bei Latvijoje (3,9 mln. eurų). Didžiausią pajamų dalį sudarė reinvesticijos.

Lietuvoje sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos kovo pabaigoje siekė 7 proc. daugiau nei 2017 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje. Sukauptos TUI sudarė 35,8 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).

Vidutiniškai vienam šalies gyventojui kovo pabaigoje teko 5 421 euras TUI (2017-ųjų kovo pabaigoje – 5 013 eurų). Didžiausios investuotojos tebėra Švedija, Nyderlandai, Vokietija ir Estija.

Preliminariais duomenimis, pirmąjį ketvirtį TUI srautas Lietuvoje buvo 436,2 mln. eurų. Palyginti su 2017 metų pirmuoju ketvirčiu, investicijų srautas išaugo 1,6 karto, tai lėmė didėjusios reinvesticijos (211,7 mln. eurų) ir investicijos į skolos priemones (165,6 mln. eurų).

Didžiausias TUI srautas Lietuvoje buvo į apdirbamąją gamybą (207,2 mln. eurų) bei didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą (167,2 mln. eurų). Labiausiai mažėjęs (59,4 mln. eurų) TUI srautas užfiksuotas finansinėje ir draudimo veikloje.

TUI pajamos, tenkančios nerezidentų investicijoms Lietuvoje, pirmąjį ketvirtį sudarė 445,8 mln. eurų. Didžiausia TUI pajamų dalis dėl išmokėtų dividendų teko Švedijai (102,6 mln. eurų), o dėl augusių reinvesticijų – Honkongui (65,1 mln. eurų) ir Nyderlandams (43,8 mln. eurų). Daugiausia pajamų gauta iš apdirbamosios gamybos (154,6 mln. eurų) bei finansinės ir draudimo veiklos (94,8 mln. eurų).