Tiesioginės užsienio investicijos: 5200 eurų vienam gyventojui
Su­kaup­to­sios tie­sio­gi­nės už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos (TUI) Lie­tu­vo­je per­nai rug­sė­jo pa­bai­go­je sie­kė 14,7 mlrd. eu­rų – 8,3 proc. dau­giau nei 2016 me­tų tre­čio­jo ket­vir­čio pa­bai­go­je ir vi­du­ti­niš­kai vie­nam ša­lies gy­ven­to­jui rug­sė­jo pa­bai­go­je jų te­ko 5 217 eu­rų.

Kaip teigiama Lietuvos banko ir Statistikos departamento pranešime, preliminariais duomenimis, trečiąjį praėjusių metų ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje buvo 336,1 mln. eurų. Palyginti su 2016 metų trečiuoju ketvirčiu, investicijų srautas išliko teigiamas ir didėjo 144,1 mln. eurų (75 proc.) – tai lėmė didėjusios reinvesticijos (347,7 mln. eurų).

Didžiausias teigiamas TUI srautas Lietuvoje buvo iš Švedijos (795,7 mln. eurų) ir Lenkijos (95,1 mln. eurų), o didžiausias neigiamas – iš Norvegijos (-477,9 mln. eurų).

Didžiausias TUI srautas Lietuvoje buvo į finansinę ir draudimo veiklą – 277,4 mln. eurų, didmeninę bei mažmeninę prekybą; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą – 37,9 mln. eurų. Labiausiai mažėjusios TUI (-41,6 mln. eurų) užfiksuotos apdirbamosios gamybos veikloje, tai lėmė grąžintos skolos priemonės (-193 mln. eurų).

TUI pajamos, tenkančios nerezidentų investicijoms Lietuvoje, pernai trečiąjį ketvirtį sudarė 408,4 mln. eurų. Daugiausia pajamų iš TUI Lietuvoje uždirbo Lenkija (70,6 mln. eurų), Švedija (59,7 mln. eurų) ir Vokietija (36,2 mln. eurų), kur didžiausią pajamų dalį sudarė reinvesticijos.

Tuo metu Lietuvos įmonių sukauptos tiesioginės investicijos (TI) užsienyje, išankstiniais duomenimis, praėjusių metų rugsėjo pabaigoje buvo 2,8 mlrd. eurų. Investicijos į Europos Sąjungos valstybes sudarė 89,4 proc., vien į euro zonos šalis – 73,5 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Lietuvos TI užsienyje srautas trečiąjį ketvirtį didėjo ir siekė 176,1 mln. eurų, o augimą lėmė skolos priemonių judėjimas.

Labiausiai augo investicijos Estijoje (82,2 mln. eurų) ir Airijoje (47,7 mln. eurų), o didžiausias mažėjimas fiksuotas Bulgarijoje (-10,1 mln. eurų).

Daugiausia investuota į profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmones (118,2 mln. eurų). Fiksuotos mažėjančios investicijos į elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos įmones užsienyje (-5,2 mln. eurų).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, sudarė 42,4 mln. eurų. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (19,7 mln. eurų) ir Estijoje (18 mln. eurų).