Teritorinės darbo biržos reorganizuojamos
10 te­ri­to­ri­nių dar­bo bir­žų bus pri­jung­tos prie Lie­tu­vos dar­bo bir­žos, nu­ta­rė Vy­riau­sy­bė, žen­gu­si dar vie­ną žings­nį link to, kad nuo spa­lio pra­dė­tų veik­ti Užim­tu­mo tar­ny­ba. 

Vyriausybė posėdyje pritarė tai numatančiam Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam nutarimo projektui. Ministerijos teigimu, atsisakius teritorinių darbo biržų, planuojama, kad Užimtumo tarnybą sudarys 5 tolygiai regioniniu principu išdėstyti departamentai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio klientų aptarnavimo departamentai. Apie Darbo biržos pertvarką pranešta pernai rugpjūtį, o gruodžio pabaigoje Seimas priėmė Užimtumo įstatymo pakeitimus, nustatančius, kad nuo spalio 1 dienos užimtumo rėmimo politiką įgyvendina Užimtumo tarnyba. Šiuo metu šią politiką įgyvendina Lietuvos darbo birža ir 10 jai pavaldžių teritorinių darbo biržų. Darbo biržos išlaikymo išlaidos 2016 metais siekė 21,3 mln. eurų, pernai tam skirta 22,4 mln. eurų. Sistemoje dirba 1433 darbuotojai, o po pertvarkos jų skaičius turėtų sumažėti 10 proc., o vadovaujančių darbuotojų skaičius – daugiau nei perpus iki 103.