Sutrikusi muitinės IT sistema sutvarkyta, pasienyje su Lietuva – vilkikų eilės turėtų mažėti
Mui­ti­nės de­par­ta­men­to Na­cio­na­li­nė tran­zi­to kon­tro­lės sis­te­ma pir­ma­die­nį po pie­tų bu­vo su­tvar­ky­ta, to­dėl Ka­ra­liau­čiaus sri­ties ir Bal­ta­ru­si­jos pa­sie­ny­je esan­čios į Lie­tu­vą no­rin­čių įva­žiuo­ti vil­ki­kų ei­lės tu­rė­tų ma­žė­ti.

Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus viršininkas Vitas Volungevičius BNS informavo, kad sistema pradėjo veikti 15.30 valandą. Anksčiau planuota, kad gedimas bus pašalintas iki gegužės 9 dienos 11 valandos.

Tranzito kontrolės sistema sugedo gegužės 4 dieną, apie 21 valandą. Kol ji neveikė, muitinės tarpininkai, norintys įforminti tranzito procedūrą vežėjams, turėjo pildyti popierinius dokumentus.

Baltarusijos pasienio tarnyba savo interneto svetainėje skelbia, kad 14 val. duomenimis, Kamenyj Log-Medininkų pasienio poste iš Baltarusijos išvykti laukia daugiau kaip 550, Beniakonių-Šalčininkų punkte – 170, Privalkos-Raigardo punkte – 230, Kotlovkos-Lavoriškių punkte – 220 vilkikų.

Naujienų agentūros „Interfax“ duomenimis, Karaliaučiaus srities Černyševko-Kybartų pasienio kontrolės punktu eilėje laukė 200 vilkikų eilė, panaši padėtis byvo ir ties kitais Karaliaučiaus srities ir Lietuvos pasienio kontrolės punktais.