Sutriko „Luminor|DNB“ klientų pervedimų vykdymas
Nuo ge­gu­žės 24 d. 11 val. „Lu­mi­nor“ ban­ke su­tri­ko „Lu­mi­nor|DNB“ klien­tų iš­ei­nan­čių ir įei­nan­čių per­ve­di­mų eu­rais į ki­tus Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se re­gis­truo­tus ban­kus vyk­dy­mas, taip pat ir tarp „Lu­mi­nor|DNB“ ir „Lu­mi­nor|­Nor­dea“ sąs­kai­tų. Mo­kė­ji­mai „Lu­mi­nor|DNB“ vi­du­je vyks­ta įpras­tai.

Kartu su mus aptarnaujančiu banku-korespondentu dedame visas pastangas, kad techniniai nesklandumai būtų kuo greičiau išspręsti ir atsiprašome klientų dėl nepatogumų. Mes nuolat informuosime apie situaciją bei pervedimų būklę.

„Luminor“ klientai papildomą informaciją apie pervedimų būklę gali rasti prisijungę prie savo interneto banko, taip pat informaciją nuolat atnaujiname www.luminor.lt puslapyje.