Sugedo įsigytas daiktas? Nenumok ranka. Reikalauk!
Vil­nie­tė Mo­ni­ka nu­si­pir­ko plau­kų džio­vin­tu­vą, ku­ris su­ge­do vos po po­ros mė­ne­sių nuo pir­ki­mo die­nos. Mer­gi­na pa­gal­vo­jo, kad su­gaiš daug lai­ko ir pi­ni­gų (rei­kės su­ras­ti re­mon­to dirb­tu­ves, nu­neš­ti pre­kę, vė­liau – ją pa­siim­ti, su­mo­kė­ti už re­mon­tą). Be to, bu­vo ne­aiš­ku, ar pa­tai­sy­tas džio­vin­tu­vas il­gai veiks, tad iš­me­tė pre­kę ir įsi­gi­jo nau­ją. Prieš tai Mo­ni­kai te­ko šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je pa­lik­ti mėgs­ta­mus ba­tus, ku­rie su­ply­šo po pus­me­čio, kom­piu­te­rio au­si­nes, tar­na­vu­sias tris mė­ne­sius ir t.t.

Ar jūs elgiatės taip pat, kaip Monika? Tai tas pats, jei į šiukšlių konteinerį mestumėte 10, 20, 50 eurų banknotus, nes daugumai prekių pardavėjas suteikia teisinę garantiją.

Reikalauk.lt iliustracija

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė dr. Eglė Kybartienė primena: „Pagal vartotojų apsaugos teisės aktus pardavėjas privalo užtikrinti nemokamą 2 metų teisinę garantiją. Vartotojas 2 metus nuo prekės įsigijimo dienos turi teisę reikalauti, kad ji būtų pataisyta arba pakeista. Jeigu tai neįmanoma, vartotojas gali reikalauti prekės kainos sumažinimo arba pinigų grąžinimo (netaikoma, jei defektai minimalūs).“

Vartotojų teisių gynėjai pastebi, kad mūsų šalies vartotojai nekokybiškas prekes dažniausiai išmeta ir nereiškia pretenzijų pardavėjams manydami, kad tai sudėtinga, brangu, užima daug laiko.

Šią problemą išsprendė portalas www.reikalauk.lt, kuris paprastai, greitai ir nemokamai padeda vartotojams spręsti ginčus su prekybininkais ikiteisminėje stadijoje.

Reikalauk.lt iliustracija

Kaip tai veikia? Apsilankęs portale vartotojas ras reikalavimo formą, į kurią reikia tik įrašyti savo duomenis, informaciją apie įsigytą nekokybišką prekę/paslaugą, pažymėti, ko reikalauja iš pardavėjo. Forma parengta pagal šiuo metu Lietuvoje veikiančius teisės aktus, todėl vartotojui ją pildant nereikia jokių specialių žinių ar papildomos informacijos – dokumente nurodytas pretenzijos pateikimo terminas, per kiek dienų pardavėjas privalo atsakyti į raštą, sąrašas reikalavimų, kuriuos galima pateikti pardavėjui (pvz., pakeisti prekę, ją suremontuoti ir kt.). Užpildžius formą sistema suformuoja reikalavimą, kurį vartotojas turi pateikti pardavėjui arba paslaugos teikėjui kartu su pirkimą įrodančiais dokumentais.

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė dr. Eglė Kybartienė primena: „Būkite sąmoningi ir atsakingi. Net jei tinkamai neveikianti prekė mažos vertės, nenumokite ranka ir reikalaukite savo teisių. Galbūt pardavėjas net nežino, kad jo teikiamos paslaugos ar parduodamos prekės yra nekokybiškos. Jūsų reikalavimas įspės pardavėją ir apsaugos kitus vartotojus bei padės verslui siekti kokybės.“

Portalas www.reikalauk.lt sukurtas bendrame Latvijos ir Lietuvos vartotojų organizacijų projekte „Consumer first aid toolkit“ („Greitoji pagalba vartotojui“), kurį finansuoja Europos vartotojų organizacijos (BEUC) CESEE Angel programa, skirta Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europos šalimis. Projekto partneriai Lietuvoje – Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas.