Soc. medijomis naudojasi pusė Lietuvos įmonių ir tik trečdalis Lenkijos
So­cia­li­nes me­di­jas nau­do­ja 75 proc. bend­ro­vių Mal­to­je. Lie­tu­vo­je to­kių įmo­nių yra 50 proc., Lat­vi­jo­je – 30 proc., o Es­ti­jo­je – 40 proc. To­kius duo­me­nis skel­bia „Eu­ros­tat“.

Socialinės medijos šiais laikais aktyviai išnaudojamos nemažai Europos šalių. 2013 metais socialines medijas naudojo mažiau nei trečdalis įmonių Europos Sąjungoje (ES), o dabar tokių ES yra 47 proc.

Daugiausiai įmonių veikloje išnaudojami „Facebook“ ir „LinkedIn“ kanalai.

Mažiausiai socialinėmis medijomis naudojasi verslai Lenkijoje (27 proc.), Latvijoje ir Bulgarijoje (34 proc.).