Skurdžiausiai gyvenantiems pensininkams – riestainis
Skur­džiau­siai gy­ve­nan­čių­jų pen­si­nin­kų da­lis ga­li ti­kė­tis ma­žiau­siai 20 eu­rų pen­si­jos au­gi­mo, tei­gia so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras. Pa­sak Li­no Ku­ku­rai­čio, dis­ku­tuo­jant dėl pen­si­jų re­for­mos po­ky­čių jis ma­to su­ta­ri­mą dėl bū­ti­ny­bės ge­rin­ti ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių sen­jo­rų pa­dė­tį.

„Kalbama apie papildomą priemoką tiems, kurie yra pensijoje šiuo metu, tačiau jų pensijos yra labai mažos, apie 160 (eurų – BNS) vidurkį, tai yra tie, kurie turi nuo 15 iki 30 metų stažą, tai jiems pridėti papildomai (...) Tai apima apie 62 tūkst. asmenų, tai būtų vidutiniškai po 20 eurų papildomai. Jiems antrą kartą augtų pensijos, kai bus indeksuojama kitų metų sausio mėnesį. Tai reiškia, kad būtų dvigubas toks didinimas būtent šitai grupei“, – Žinių radijui sakė L. Kukuraitis.

Pasak jo, dėl kitų pensijų reformos siūlymų yra daugiau diskusijų. Vyriausybė siūlo nutraukti „Sodros“ įmokas į antros pakopos pensijų fondus. Juose norintis kaupti darbuotojas turės mokėti 4 proc. atlyginimo, o valstybė ir toliau prisidės 2 proc. vidutinio darbo užmokesčio.

„Šiuo metu ir siūloma formulė, kad asmuo kauptų 4 proc., o iš valstybės biudžeto būtų prisidedama 2 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio, atitinkamai mažinant „Sodros“ įmoką (į privatų fondą – BNS). Tai, jeigu sutariama, kad asmuo turi daugiau prisidėti, tai dėl 2 proc., ar mažinti „Sodros“ įmoką, ar ne, – šita diskusija yra pakankamai plati ir tokia koncepcinė. Ir pačioje koalicijoje yra priešingų nuomonių“, – teigė ministras.

L. Kukuraičio teigimu, Vyriausybė siūlys Seimui būtent minėtas proporcijas, su siūlymu 2 proc. punktais sumažinti „Sodros“ įmokas. Bet kartu bus siekiama, kad „Sodros“ pensija nemažėtų.

„Pagal dabar galiojančią sistemą, ko daugelis kaupiančiųjų nežino, o sužino tik išėję į pensiją, kad tos įmokos, kurios pervedamos iš „Sodros“ į privačius fondus, jiems atitinkamai mažinama „Sodros“ pensija ir jie, kai išeina į pensiją“, – argumentavo L. Kukuraitis.

Vyriausybė balandį kartu paskelbė žadanti didinti neapmokestinamas pajamas, mažinti socialinio draudimo įmokas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas ir įvesti „Sodros“ lubas.

Tikimasi, kad siūlomi pakeitimai įsigalios nuo kitų metų pradžios.