Siūlo didinti kelių priežiūros finansavimą
Sei­me grįž­ta­ma prie dis­ku­si­jų dėl ke­lių prie­žiū­ros fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo – no­ri­ma, kad ke­lių re­mon­tui kaip ir anks­čiau bū­tų ski­ria­ma dau­giau ne­gu 60 proc. už deg­lus su­ren­ka­mo ak­ci­zo pa­ja­mų.

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisas siūlo socialdemokratų darbo frakcijos nariai Algirdas Butkevičius ir Andrius Palionis. Pastarasis pernai gruodį Seime tvirtinant Kelių priežiūros ir plėtros programą įtikinėjo, kad pagal naują tvarką finansuojami kelininkai nenukentės.

Nuo 2019 metų Kelių priežiūros ir plėtros programai siūloma skirti 65 proc., nuo 2020 metų – 70 proc., o nuo 2021 metų – 75 proc. už realizuotą kurą gautų akcizo pajamų. Taip pat siūloma didinti vietinės reikšmės kelių – gatvių priežiūros finansavimą, dabartinę 30 proc. lėšų dalį nuo 2020-ųjų padidinant iki 35 procentų.

Į Kelių priežiūros ir plėtros programą lėšos pervedamos iš kuro akcizų, sumokamo kelių mokesčių, už transporto priemonių registravimą, sunkiasvorio transporto ir kitų įmokų.

Nuo 2018 metų į programą patenka 48 proc. lėšų, surenkamų į biudžetą iš degalų akcizo pajamų, o iki šiol buvo 65 proc., nors, anot pataisos iniciatorių, pernai jų dalis buvo 10 punktų mažesnė ir sudarė tik 55 procentus. Preliminariais duomenimis, pernai į kelių priežiūros programą iš akcizų pajamų pateko 428 mln. eurų, o kartu su kitais finansavimo šaltiniais bendra lėšų suma turėtų siekti beveik 0,5 mlrd. eurų.

Kai pernai gruodį Seime buvo keičiama Kelių programos finansavimo tvarka (17 punktų mažinama akcizo pajamų dalis), valdantieji teigė, kad kelių priežiūros finansavimas šiemet net šiek tiek išaugs, nes didėja akcizo tarifas, o opozicija tikino, kad sumenks dėl to, kad sumažės Europos Sąjungos (ES) parama kelininkams.

Ekonomikos komiteto narys konservatorius Jurgis Razma tuomet teigė, kad kelių priežiūros finansavimas 2018 metais sumenks apie 100 mln. eurų, o A. Palionis tikino, kad įplaukos iš kuro akcizo bus 11 mln. eurų didesnės. A. Palionis aiškino, kuro akcizų pajamos nemažės dėl didinamo dyzelinių degalų akcizo tarifo ir didesnių kuro realizavimo apimčių, be to, anot jo, kelių priežiūros programos lėšos nebus naudojamos kitoms reikmėms.

Vyriausybė pernai ketino iš esmės keisti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo tvarką. Buvo siūloma numatyti specialius asignavimus Susisiekimo ministerijai, kuri tas lėšas skirtų kelių priežiūrai. Jeigu Seimas būtų pritaręs Vyriausybės siūlymui, nuo šių metų kelių priežiūrai būtų skiriama fiksuota suma, o surinktos neplanuotos pajamos iš akcizo, kelių mokesčio, automobilių registracijos ir kitų įmokų atitektų valstybės biudžetui.