Silicio slėnio investuotojas: kaip „užkurti“ sėkmingą startuolį Lietuvoje
Di­džiu­les in­ves­ti­ci­jas pri­trau­kian­tys ir dar­bo vie­tas su­ku­rian­tys star­tuo­liai – svar­bus dau­ge­lio iš­si­vys­čiu­sių vals­ty­bių eko­no­mi­kos va­rik­lis. Ste­bint už­sie­nio sėk­mės is­to­ri­jas ir pa­vyz­džius ky­la no­ras su­ži­no­ti, kaip sėk­min­gą jau­ną vers­lą su­kur­ti Lie­tu­vo­je. Kur sly­pi lie­tu­vių star­tuo­lių stip­ry­bė ir jė­ga? O ku­rio­se vie­to­se ki­tų pa­tir­tys, pa­mo­kos ir pa­vyz­džiai la­bai pra­vers­tų?

Marvin Liao – patyręs investuotojas, rizikos kapitalo fondo „500 Startups“ partneris, dirbantis viename iš San Francisko verslo akseleratorių, vertinęs ir stebėjęs daugybės skirtingų startuolių iš viso pasaulio kūrimo ir vystymosi etapus – atvyksta į Lietuvą. Visgi dar prieš vizitą į Lietuvą M. Liao sutiko pasidalinti savo įžvalgomis ir pastebėjimais apie Lietuvos startuolius.

Aš asmeniškai esu didelis Lietuvos ir startuolių iš Rytų Europos mėgėjas. Jūs turite itin kūrybingus talentus, techniškai stiprius žmones.

Lietuvių stiprybės

Startuoliai dažnai yra vienas iš geriausių būdų žengti kartu su paskutinėmis inovacijomis. Taigi įvertinti šalies potencialą yra labai svarbu. Jau ne pirmus metus girdime apie sėkmingus informacinių ir finansinių technologijų startuolius Lietuvoje. Įdomu sužinoti, kokias stipriąsias Lietuvos startuolių puses įvardija ir pašnekovas.

„Aš asmeniškai esu didelis Lietuvos ir startuolių iš Rytų Europos mėgėjas. Jūs turite itin kūrybingus talentus, techniškai stiprius žmones. Taip pat vertinu aukštą jūsų startuolių darbo etiką“, – teigia M. Liao.

Potencialo ir talento Lietuvoje tikrai yra, mano pašnekovas. Taigi tereikia kryptingai ir nuosekliai dirbti, kad šis talentas ir inovatyvūs siūlomi sprendimai būtų pastebėti.

Sėkmės receptas?

Kiekvienas startuolis slapta svajoja būti tarptautiniu ir sėkmingu verslu. Tačiau ne visiems tai pavyksta. Pasaulinė praktika rodo, kad 90 procentų startuolių bankrutuoja prabėgus pirmiems gyvavimo metams. Visiems būtų įdomu sužinoti tą sėkmės formulę. Tačiau ar ji yra?

„Nemanau, kad būtų įmanoma išskirti sėkmingo startuolio receptą. Galbūt pirmasis mano patarimas būtų nesekti reklamomis ir esamomis tendencijomis, nes ne jos turėtų diktuoti, kokį verslą reikia kurti. Patys geriausi startuolių kūrėjai, su kuriais esu susidūręs, yra būtent tie, kurie sprendžia jiems aktualias problemas“, – savo patirtimi dalijasi ilgametis investuotojas.

Pasaulinė praktika rodo, kad 90 procentų startuolių bankrutuoja prabėgus pirmiems gyvavimo metams. Visiems būtų įdomu sužinoti tą sėkmės formulę.

Visgi žinant problemą ir norint ją išspręsti, nereikia stačia galva pulti prie įgyvendinimo – technologijos ar produkto kūrimo. Būtina atlikti ilgus ir išsamius namų darbus, kurie dažnai padės priimti geriausią ir optimaliausią sprendimą.

„Rinka ir vartotojas yra svarbiau nei kuriama ar siūloma technologija. Taigi pirmiausia, manau, reikia sukaupti kiek įmanoma daugiau žinių apie jūsų rinką, sektorių ir ypatingą dėmesį skirti potencialiems klientams bei problemoms, su kuriomis jie susiduria“, – priduria M. Liao.

Kur dar reikia tobulėti?

Daugiau nei 17 metų Silicio slėnyje dirbantis M. Liao pastebi ir kultūrinius skirtumus bei atkreipia dėmesį, kur lietuviams dar reikia pasitempti.

„Tobulėti visą laiką yra kur. Mano nuomone, lietuviai turėtų daugiau dėmesio skirti paties verslo modelio kūrimui. Rinkodara, pardavimai ir komercinė verslo kūrimo pusė yra tai, kur reikėtų pagilinti žinias“, – atsakymą įvardija M. Liao.

Visgi net ir kuriant patį geriausią produktą ar siūlant inovatyvią technologiją, būtina apie save kalbėti ir reikia, kad apie tave sužinotų. Būtent čia praverčia geri viešojo kalbėjimo, pasakojimo (angl. storytelling) įgūdžiai, kurie lietuviams ir kitiems rytų europiečiams taip pat nėra būdingi.

Būtent čia praverčia geri viešojo kalbėjimo, pasakojimo (angl. storytelling) įgūdžiai, kurie lietuviams ir kitiems rytų europiečiams taip pat nėra būdingi.

„Amerikiečiai išsiskiria išskirtiniu pristatymo talentu. Netgi Kanadoje situacija yra daug blogesnė. Rytų Europoje taip pat kol kas nepastebiu progreso šioje srityje. Amerikiečiai ir kinai yra tiesiog agresyvūs komercininkai, jei taip galiu įvardyti. Būtent šios savybės jiems labai padeda konkurencingame startuolių pasaulyje“, – priduria M. Liao.

Švietimas ir edukacija – pagrindas

Didelis vaidmuo kuriant startuolius tenka švietimui. Skatinti startuolių kūrimąsi reikia edukuojant potencialius talentus. Tą pastebi ir pašnekovas. Teorijos ir praktikos taikymas, galimybė savo rankomis prisiliesti prie verslo kūrimo, mokytis iš savo srities profesionalų dar studijuojant yra neįkainojama patirtis. Būtent tokias praktines žinias suteikia „Futurepreneurs“ – jaunimo verslumo skatinimo programa, į kurios atidarymą atvyksta M. Liao.

„Įgyvendiname šią programą, nes savo akimis matome šiek tiek paradoksalią situaciją – jaunuoliai nori būti verslininkai, tačiau neturi pagrindinių žinių, kaip tai daryti. Programa suteikia informaciją ir supažindina, su pagrindinėmis verslo kūrimo stadijomis bei leidžia praktiškai jomis įsitikinti“, – programą pristato Laima Kaušpadienė, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parko direktorė.

Pasak L. Kaušpadienės, programa išsiskiria tuo, kad yra integruojama į studijų programą ir orientuota į darnaus verslo kūrimą. „Jaunuolių kuriamas verslo modelis turi skatinti tausoti žemės resursus ir užtikrinti geresnę žmonijos ateitį – kurti ateities verslą“, – priduria ji.

Programa startuos po dviejų savaičių – vasario 7-ąją dieną Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto patalpose. Programos dalyviai jėgas tikrins trijose kategorijose – švariosios, informacinės ir komunikacinės technologijos bei socialinės inovacijos. Laukia penkios mokymų sesijos, susitikimai bei komunikacija su programos mentoriais, kurie perduos savo gerąją patirtį ir žinias. Startuolių idėją dalyviai turės išvystyti iki balandžio 18 dienos, kada įvyks verslo idėjų pristatymas komisijai ir potencialiems investuotojams. Geriausios dalyvių idėjos bus įvertintos ir apdovanotos rėmėjų įsteigtais prizais.