Siekia skrydžio iš Palangos į Vokietiją
Pa­jū­rio vers­lo ry­šių su Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­li­mis ga­li­my­bes vis dar ri­bo­ja men­ka skry­džių geog­ra­fi­ja. Re­gio­no sa­vi­val­dy­bės siū­lo­si pri­si­dė­ti prie nau­jų marš­ru­tų rek­la­mos, ta­čiau ne­at­si­ran­da no­rin­čių juos or­ga­ni­zuo­ti.

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai jau daugelį metų prašo valdžios atstovų paremti pajūrio verslo interesus. Susisiekimo ministerijos ir valstybės įmonės Lietuvos oro uostų prašoma paremti turistų srautą generuojančių patogių naujų krypčių iš Palangos oro uosto ir į jį atsiradimą. Apie tokią būtinybę nuolat kalba esami ir būsimi investuotojai.

Pasak rūmų generalinio direktoriaus pavaduotojos Vidos Kažuro, atlikta narių ir investuotojų apklausa atskleidė, kad prioritetą respondentai skyrė Vokietijai (Frankfurtui, Hamburgui, Berlynui) bei Nyderlandams (Amsterdamui), taip pat tarp prioritetinių krypčių minima Suomija (Helsinkis) ir Švedija (Stokholmas). „Priežastys, dėl kurių šias šalis įmonės išskyrė, yra tos, kad jose įmonės vysto verslą, vykdo projektus, susitinka su partneriais ir investuotojais, turi daugybę klientų ir kt. Respondentai mano, kad būtina plėsti Palangos oro uostą bei didinti skrydžių skaičių, jų dažnį. Be to, apklaustieji tikina, jog būtina vystyti kryptis į Varšuvą, Kijevą ir Minską. 75,5 proc. respondentų teigia, kad daugiausia partnerių /svečių/ turistų per praėjusius metus sulaukė iš Vokietijos, 45,3 proc. – iš Švedijos, 35,8 proc. – Nyderlandų, 28,3 proc. – Baltarusijos, Rusijos, Suomijos“, – apklausos duomenis apibendrino V. Kažuro.

Pasak V. Kažuro, nors keleivių, skrendančių per Palangos oro uostą, srautas (300 tūkst. per 2017 metus) nėra mažas, skrydžių kryptys iš Palangos netenkina Vakarų Lietuvos verslo, esamų ir potencialių investuotojų, jos nėra palankios turistų srautams. Per pastaruosius metus ne kartą įvairiomis formomis ir lygiu bandyta spręsti Vakarų Lietuvos pasiekiamumo problemas, tačiau situacija išlieka nepakitusi.

Savivaldybių asociacijos „Klaipėdos regionas“ vardu šiomis dienomis susitikime su Lietuvos oro uostų vadovais apie tai kalbėjosi uostamiesčio meras Vytautas Grubliauskas. Anot jo, prioritetu išlieka Vokietijos kryptis, kuri aktuali tiek visam verslui, tiek turizmui. „Sutelktos regiono savivaldybių ir oro uosto atstovų pastangos siekiant pritraukti naujų skrydžių jau davė kur kas geresnių rezultatų, nei tikėtasi. Užsibrėžę į oro uostą pritraukti Londono kryptį, dabar jau galime džiaugtis ne tik šia, bet ir kitomis naujomis skrydžių galimybėmis, o keleivių skaičius oro uoste sėkmingai didėja Tačiau sustoti negalime – dabar ypač aktualus klausimas dėl susisiekimo su Vokietija“, – išplatintame pranešime nurodo asociacijos „Klaipėdos regionas“ vadovas V. Grubliauskas.

Įgyvendindamos Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2016–2018 metų programą aktyviai dirba 7 regiono savivaldybės: Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestų bei Klaipėdos, Kretingos, Šilutės ir Skuodo rajonų. Šiam tikslui savivaldybės kasmet bendrai skiria 115 tūkst. eurų, iš jų 39 tūkst. eurų – Klaipėdos miesto savivaldybės indėlis.

2017 metais atsirado galimybė iš Palangos nuskristi į Glazgą (Škotija) ir Sankt Peterburgą (Rusija). Iš Palangos oro uosto vykdomi reguliarūs reisai į Kopenhagą (Danija), Oslą (Norvegija), Rygą (Latvija), Londoną (Jungtinė Karalystė), Varšuvą (Lenkija).