Sergeičikų kaimas lipa Vilniui ant kulnų
Ser­gei­či­kų kai­me, ku­ria­me 2011 me­tais su­ra­šy­mo me­tu su­skai­čiuo­ti 58 gy­ven­to­jai, ku­ria­si trys di­de­lės už­sie­nio kom­pa­ni­jos: au­to­mo­bi­lių kom­po­nen­tų mil­ži­nės „Con­ti­nen­tal“ ir „He­la“, taip pat sto­mos prie­mo­nes ga­mi­nan­ti JAV įmo­nė „Hol­lis­ter“, ku­rios pa­siū­lys 1800 dar­bo vie­tų, Vil­nius pa­gal pla­nuo­ja 2195 nau­jas dar­bo vie­tas, Kau­nas tik 710.

Kauno rajono savivaldybės teritorijoje įsikūrusi laisvoji ekonominė zona (LEZ) tapo vienu stipriausių užsienio investicijų traukos centru Lietuvoje, rašoma pranešime spaudai.

Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ pranešime rašoma, kad pagal planuojamų sukurti darbo vietų skaičių pirmauja Vilnius (2 195), tačiau sostinei ant kulnų lipa Kauno rajone, Karmėlavos seniūnijoje, esantys Sergeičikai (1 800). Kauno mieste planuojama sukurti 710 darbo vietų.

„Investuok Lietuvoje“ 2017 metais pasiekė geriausių rezultatų veiklos istorijoje, pritraukusi 39 tiesioginių užsienio investicijų projektus, kurie įgalins sukurti 5 060 naujų darbo vietų. Pirmą kartą per pastaruosius metus regionuose sukurta daugiau darbo vietų nei Vilniuje.

Gamybos sektoriuje didžiausią investicinį projektą planuoja įgyvendinti Vokietijos automobilių komponentų gamintoja „Continental“, kuri ketina įdarbinti tūkstantį specialistų.

Skaičiuojama, kad įgyvendinus 2017 m. projektus, per metus dėl šių projektų ir papildomo poveikio ekonomikai bus sumokama apie 104 mln. Eur mokesčių.

„Norint nepraleisti progos toliau auginti investicijas, regionų švietimo įstaigas būtina perorientuoti į inžinerijos studijas, stipriai padirbėti su pramonės infrastruktūros vystymu bei pastiprinti „Investuok Lietuvoje“ pardavimų resursus“, – pastebi „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius Mantas Katinas.

Kauno rajono savivaldybės ir Kauno LEZ vadovai tariasi dėl infrastruktūros plėtros pramonės zonoje, kartu imasi spręsti socialines problemas Karmėlavos seniūnijoje.