Senas padangas galima nemokamai palikti autoservise
Nuo ba­lan­džio 1 die­nos Lie­tu­vo­je pra­si­de­da pa­dan­gų kei­ti­mo iš žie­mi­nių į va­sa­ri­nes se­zo­nas. Pa­gal Ke­lių eis­mo tai­syk­les, nuo ba­lan­džio 10-osios drau­džia­ma eksp­loa­tuo­ti trans­por­to prie­mo­nes su dyg­liuo­to­mis pa­dan­go­mis. Ne­si­lai­kant šio nu­ro­dy­mo, vai­ruo­to­jui ga­li bū­ti pa­nai­kin­tas tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mas.

Gamintojų ir importuotojų asociacija primena, kad, keičiant padangas autoservise, senosios turi būti priimamos nemokamai.

Padangų platintojai taip pat privalo iš kliento nemokamai priimti nenaudojamas padangas, jeigu jos skirtos to paties tipo transporto priemonei ir jų atiduodama tiek, kiek perkama.

Senas padangas priima ir savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Jos iš vieno gyventojo priima nemokamai iki 4 ar 5 nenaudojamų padangų per metus, priklausomai nuo savivaldybių patvirtintų priėmimo sąlygų.

Kiek padangų priima arčiausiai gyventojo esanti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, galima pasitikslinti visuomenės švietimui skirtoje svetainėje www.atliekos.lt.

Kol kas daugiausia padangų atliekų iš Lietuvos išvežama į užsienį deginti. Jas deginant naudojami specialūs filtrai, kurie neutralizuoja į aplinką išsiskiriančias kenksmingąsias medžiagas. Patekusios į gamtą padangos suyra tik per 120–140 metų, jos dūla ir išsiskiria sveikatai pavojingų toksinių bei cheminių medžiagų. Lietuvoje padangas perdirba Alytaus bendrovė „Ekologistika“.

„Surinktos senos padangos yra perdirbamos. Tuo metu specialia įranga atskiriami guma, metalas ir tekstilė. Pastaroji panaudojama energijai gauti, metalas perdirbamas, o iš gumos sumaltos granulės panaudojamos naujų gaminių gamybai. Perdirbtų padangų guma dengiami sporto aikštynai ar žaidimų aikštelės, iš jos gaminami automobilių statymo apsauginiai kuoleliai ir kiti gaminiai“, – sako „Ekologistikos“ vadovas Juozas Cicėnas.

Alytaus bendrovė šiais metais numato perdirbti keletą tūkstančių tonų padangų atliekų iš Lietuvos ir kitų šalių.

Teisės aktai numato, kad Lietuvoje turi būti surinkta ir perdirbta 80 proc. atskirai vidaus rinkai patiekto kiekio. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2016 metais gamintojai ir importuotojai vidaus rinkai atskirai patiekė 25,3 tūkst. tonų padangų, o buvo surinkta 20,5 tūkst. tonų padangų atliekų. Specialistų skaičiavimu, dar apie 10 tūkst. tonų padangų kasmet į Lietuvą įvažiuoja su transporto priemonėmis, o apie 5 tūkst. tonų parduodama nelegaliai.