Seimas pritarė akcizų rūkalams didinimo planui
Sei­mas po svars­ty­mo pri­ta­rė Ak­ci­zų įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma nu­sta­ty­ti tre­jų me­tų ak­ci­zų di­di­ni­mo pla­ną ci­ga­re­tėms, ci­ga­rams bei ci­ga­ri­lėms ir rū­ko­ma­jam ta­ba­kui: ci­ga­re­tėms kas­met vi­du­ti­niš­kai po 6 proc., ci­ga­rams bei ci­ga­ri­lėms kas­met vi­du­ti­niš­kai po 14 proc., rū­ko­ma­jam ta­ba­kui kas­met vi­du­ti­niš­kai po 14 proc.

Taip pat numatoma reglamentuoti akcizų taikymą kaitinamojo tabako produktams (taikyti 68,6 euro už kilogramą tabako akcizų tarifą), nustatyti akcizus elektroninių cigarečių skysčiui, kurie iš esmės laikytini apdoroto tabako pakaitalais kartu įvertinus ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktikoje taikomą apmokestinimą, nustatant šiam produktui 0,12 eurų mililitrui akcizo tarifą, rašoma pranešime spaudai.

Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, dėl mokestinių veiksnių cigarečių pakelis (kuriame yra 20 vnt. cigarečių) vidutiniškai galėtų pabrangti apie 0,11 euro (pakelis pigiausių cigarečių – 0,15 euro), atitinkamo svorio cigarilių pakelis (kuriame yra 10 vnt. cigarilių) – apie 0,12 euro, o 30 gramų rūkomojo tabako – apie 0,30 euro.

Pakeitimams po svarstymo pritarė 79 Seimo nariai, nė vienas nebalsavo prieš, 16 parlamentarų susilaikė.