Saulius Skvernelis: esame atviri intensyviam bendradarbiavimui su JAE
Lie­tu­va pa­si­ren­gu­si ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti su Jung­ti­niais Ara­bų Emy­ra­tais (JAE) įvai­rio­se sri­ty­se, tei­gia Lie­tu­vos prem­je­ras. Sau­lius Skver­ne­lis ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je su­si­ti­ko su Du­ba­jaus pra­mo­nės ir pre­ky­bos rū­mų de­le­ga­ci­jos at­sto­vais, ku­rie do­mi­si in­for­ma­ci­nių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos tech­no­lo­gi­jų, mais­to pra­mo­nės ir ki­tais pro­jek­tais.

„Jungtiniai Arabų Emyratai – vienas svarbiausių, milžinišką potencialą turintis šio regiono ekonominis partneris. Lietuviški produktai turi paklausą šioje rinkoje. Mes esame atviri intensyviam bendradarbiavimui įvairiose srityse“, – pranešime teigė S. Skvernelis.

Vyriausybės vadovas akcentavo diplomatinių santykių svarbą – pasiektas susitarimas atidaryti šalių ambasadas JAE ir Lietuvoje. Vyriausybės teigimu, numatytas tiesioginis reguliarus susisiekimas oro linijomis tarp abiejų valstybių taip pat suteiks naujų impulsų bendradarbiavimui.

Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjo JAE ekonomikos ministras Sultanas Bin Saeedas Al Mansooris.

Vyriausybės teigimu, pernai Lietuvos eksportas į JAE išaugo 73 proc. Lietuvos – JAE prekybos apyvarta viršijo 136 mln. eurų.