Sąskaitų finansavimo portfelis artėja prie dešimtmečio rekordo
Lie­tu­vos įmo­nių fi­nan­sa­vi­mo mas­tas pa­gal fak­to­rin­go ir sąs­kai­tų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis pra­ėju­siais me­tais iš­au­go 21 proc., pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bend­ras fak­to­rin­go port­fe­lis Lie­tu­vo­je iš vi­so su­da­rė apie 589 mln. eu­rų ir dar bu­vo ma­žes­nis už prieš de­šimt­me­tį už­fik­suo­tą re­kor­di­nį ly­gį.

Lietuvos bankų asociacijos (LBA) ir „Swedbank“ ekspertai prognozuoja, kad nuosekliai augant faktoringo ir sąskaitų finansavimo paslaugų paklausai bendras faktoringo portfelis šiais metais Lietuvoje gali augti iki 25 proc. ir netgi viršyti 648,96 mln. eurų, atitinkančius prieškriziniais 2008 metais turėtą rekordinį portfelį.

„Nors Lietuvoje turime didžiausią faktoringo portfelį Baltijos šalyse, naudotis faktoringo ir sąskaitų finansavimo paslaugomis tarp lietuviškų įmonių dar nėra taip populiaru kaip Vakaruose. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje faktoringo klientų skaičius sudaro apie 13 proc. visų įmonių, kurios yra paėmusios paskolas. Tuo metu, mūsų skaičiavimais, Lietuvoje ši dalis siekia apie 6 procentus“, – pranešė Paulius Jokšas, „Swedbank“ prekybos finansavimo pardavimų palaikymo direktorius.

Pasak jo, šiomis finansavimo galimybėmis ypač retai naudojasi smulkiosios įmonės, nors nemaža dalis jų bent retkarčiais susiduria su poreikiu finansuoti apyvartinį kapitalą skolintomis lėšomis. Remiantis „Swedbank“ duomenimis, tik 3 proc. besiskolinančių smulkiųjų įmonių šalyje kreipiasi dėl faktoringo paslaugų. Per 2017 metus „Swedbank“ Lietuvoje smulkiosioms įmonėms finansuotų sąskaitų apimtis iš viso sudarė apie 8,5 mln. eurų.

Niša finansinėms paslaugoms

„Lietuvos žinios“ jau rašė, kad Lietuvoje bene trejus metus veikia kelios nebankinės finansinių paslaugų bendrovės, kurios pradėjusiam įsisukti smulkiajam verslui gali papildyti sąskaitas, kol už prekes arba paslaugas sumokės verslo partneris. Šis laikotarpis, priklausomai nuo sutarties, gali užtrukti ir iki trijų mėnesių arba dar ilgiau. Neturint lėšų, verslą tektų laikinai stabdyti, bet faktoringas padeda išspręsti tokias problemas.

Sąskaitų finansavimo paslaugą teikiančios bendrovės veikia dažniausiai prie bankų ir dirba daugiausia su stambiomis bendrovėmis. Jų paskirtis – per vieną ar kelias dienas už mažas palūkanas papildyti bendrovės, pardavusios prekę arba paslaugą kitai įmonei, sąskaitą apyvartinėmis lėšomis, kol ji negavo atsiskaitymo iš savo verslo partnerės. Ši lėšas perveda faktoringo paslaugos pardavėjai.

Smulkusis verslas tikina, kad jam šią paslaugą, kaip ir verslo paskolą, itin sunku gauti iš bankų, nes jie itin priekabiai vertina ne tik smulkiųjų įmonių mokumą, verslo istoriją, kurios šios dažniausiai neturi, bet ir įmonės partnerės patikimumą. Tai ilgai užtrunka ir kainuoja didesnes administracines išlaidas.

Tad nebankinių finansinių paslaugų įmonės bando užpildyti šią spragą. Teikiančios faktoringo paslaugas smulkiajam verslui dabar skelbiasi UAB „First Finance“, „Capitalia Finance“, „Debifo“ ir „SME Finance“.

LBA skaičiuoja, kad nebankinių finansinių įstaigų portfelis kol kas sudaro apie 1 proc. viso faktoringo portfelio, tačiau, kaip „Lietuvos žinioms“ anksčiau tvirtino „SME Finance“ vadovas Mindaugas Mikalajūnas, tendencijos rodo, kad smulkiųjų įmonių nebankinio sąskaitų finansavimo rinka šiemet augs 25 proc., o eksporto faktoringo – apie 50 procentų.

Bendras faktoringo portfelis šiais metais Lietuvoje gali augti iki 25 proc. ir netgi viršyti 648,96 mln. eurų, atitinkančius prieškriziniais 2008 metais turėtą rekordinį portfelį.

Bankai siaurina nišą

Siekdami faktoringo paslaugą padaryti labiau prieinamą, bankai taip pat siūlo mažoms įmonėms pasinaudoti sąskaitų finansavimu. Pasak „Swedbank“ pranešimo, ši paslauga, palyginti su standartiniu faktoringu, leidžia klientams finansavimo sumas iki 35 tūkst. eurų gauti per trumpesnį laiką, dažniausiai per 1–2 darbo dienas. Sąskaitų finansavimo paslaugą įmonės gali užsisakyti interneto banke, o sąskaitą apmokėjimui pateikti tada, kai iškyla toks poreikis.

„Smulkiųjų verslų savininkai vis dar atsargiai žvelgia į jiems prieinamas kreditavimo galimybes, nes dažniausiai nenori prisiimti ilgalaikių įsipareigojimų. Naudojantis sąskaitų finansavimo paslauga, kuria galima finansuoti pasirinktą sąskaitą, nereikia prisiimti papildomų įsipareigojimų įkeičiant turtą ar suteikiant asmeninį laidavimą“, – komentavo P. Jokšas.

Bankas skaičiuoja, kad šiuo metu 15 proc. įmonių, turinčių sąskaitą „Swedbank“ ir išsiskiriančių tvariais finansiniais rodikliais, turi „žalią“ kredito reitingą – t. y. galėtų be apribojimų kreiptis dėl finansavimo. Dar 20 proc. įmonių gautas „geltonas“ kredito reitingas žymi kintančią jų finansinę padėtį, tačiau neužkerta kelio finansavimui gauti pritaikius tam tikras sąlygas.