Rūmuose – naujus kontraktus siūlanti Baltarusijos verslo delegacija
Dau­giau nei 40 Lie­tu­vos įmo­nių at­sto­vų da­ly­va­vo šian­dien Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­muo­se (to­liau – Rū­mai) vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Alek­sand­ru Ko­ro­liu, Mo­gi­lio­vo (Bal­ta­ru­si­ja) sri­ties Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos va­do­vais bei Mo­gi­lio­vo sri­ties Pre­ky­bos ir ama­tų rū­mų at­sto­vais, vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja.

Sveikindamas susirinkusius, Rūmų prezidentas Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad Lietuva ir Baltarusija yra gerai viena kitą pažįstančios kaimyninės šalys, kurių ekonominis ir prekybinis bendradarbiavimas bei abipusis susidomėjimas kasmet po truputį auga.

„Taip pat reiktų pasidžiaugti, kad prie valstybių verslo bendradarbiavimo skatinimo prisideda ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Šiandieninis renginys, kuriame Lietuvos ir Baltarusijos kompanijos pasirašo bendradarbiavimo sutartis, parodo, kad Rūmų ir partnerių organizuojamos verslo misijos turi konkrečią pamatuojamą naudą“, – sakė S. Leonavičius.

Renginio metu buvo pasirašyta UAB „R. Baltic“ ir Mogiliovo vagonų gamyklos bendradarbiavimo sutartis, kitos Lietuvos ir Baltarusijos įmonės sutarė dėl partnerystės startų, užmegztos pažintys ir sutarta dėl artimiausių susitikimų.

Susitikimo metu Baltarusijos ambasadorius pristatė naujausias Baltarusijos ekonomikos raidos tendencijas, Lietuvos ir Baltarusijos verslo bendradarbiavimo plėtros galimybes. Mogiliovo srities Ekonomikos komiteto pirmininkas Ruslan Strachar kalbėjo apie srities raidą ir prioritetinius projektus. Mogiliovo Laisvosios ekonominės zonos vadovas Andrej Jarcev pristatė galimybes vystyti gamybą bei verslą, taip pat valstybės teikiamą paramą užsienio investuotojams.

Lietuvos įmonių atstovai po oficialių pristatymų turėjo B2B sesijas, kurių metu turėjo galimybę tiesiogiai susipažinti su Baltarusijos kompanijų atstovais, ieškančiais partnerių Lietuvoje. Šiame susitikime Baltarusijai atstovavo didžiosios kompanijos: ИП «БАРРО» (įmonė gamina įvairius čiužinius), ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» – (įmonė šiuo metu gamina daugiau nei 20 produktų: gofruotą popierių; popierių tualetinio popieriaus, servetėlių ir popierinių rankšluosčių gamybai; gofruotą kartoną ir t.t.), Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «БЦК» – (didžiausias cemento ir gelžbetonio gaminių tiekėjas Baltarusijoje), СЗАО «МВЗ» – ( pagrindinės įmonės veiklos: geležinkelio riedmenų gamyba; nespecializuota ne maisto produktų didmeninė prekyba).

Rūmai turi šių įmonių tiesioginius kontaktus bei mielai jais pasidalins su Rūmų nariais ir partneriais, ieškančiais verslo galimybių su kaimyninės šalies kompanijomis.

Nors pastaruosius kelerius metus Baltarusijos ekonomika išgyvena palyginti sudėtingus laikus, pastebimas užsienio ir vietos įmonių investicinis aktyvumas. Baltarusijoje įgyvendinamos antikrizinės priemonės, kurias koordinuoja šalies vyriausybė ir Nacionalinis bankas. Baltarusių teigimu, per pirmus tris praėjusių metų ketvirčius bendros užsienio investicijos į Baltarusijos ekonomiką sudarė beveik 7 mlrd. JAV dolerių, 2016 metais – pusdevinto mlrd. JAV dolerių.

Pastaraisiais metais Baltarusijoje suaktyvėjo užsienio kompanijų investicijos į mažmeninę prekybą, IT, telekomunikacijų ir ryšių sektoriuose. Lietuvos įmonėms tradiciškai svarbus bendradarbiavimas transporto ir logistikos srityje. Įgyvendinami bendri projektai pramonės, žemės ūkio sektoriuose.

Rūmai primena, kad šių metų gegužės mėnesį Baltarusijoje vyks XIV Lietuvos – Baltarusijos ekonomikos forumas. Išsamesnė informacija ir registracija į jį bus paskelbta netrukus.