Rūmai įvertino pramonės indėlį
Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ap­do­va­no­ji­mas – „Pa­dė­kos ženk­las“ – įteik­tas AB „A­che­ma“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Ra­mū­nui Mi­liaus­kui.

Autorinis dizainerio Tito Simanonio sukurtas auksuotas medalis iš žalvario ir tampako, dengtas galvanine nikelio danga, skiriamas siekiant skatinti ir pažymėti Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų sistemoje dalyvaujančius asmenis, pripažįstant ir įvertinant jų ypatingus nuopelnus. Pasak Kauno PPAR generalinės direktorės Olgos Grigienės, jau daugiau kaip ketverius metus „Achemai“ vadovaujančiam Ramūnui Miliauskui apdovanojimas skirtas už indėlį į krašto pramonės vystymąsi, aktyvų dalyvavimą verslo bendruomenės veikloje bei už socialinės atsakomybės kultūros įmonėje puoselėjimą. „Dirbdamas kasdieninį darbą apie įvertinimą negalvoji. Žinoma, kai tenka susidurti su įvairiomis situacijomis, spręsti sudėtingas verslo problemas, tai grįžtamasis ryšys, verslo bendruomenės pripažinimas yra tikrai malonus dėmesys,“– sakė AB „Achema“ generalinis direktorius R. Miliauskas.