Romas Lazutka: reikia didinti biudžeto pajamas, o ne mažinti mokesčius
Vy­riau­sy­bės siū­lo­ma mo­kes­čių sis­te­mos pert­var­ka ne­pa­dės ma­žin­ti skur­do ir pa­ja­mų ne­ly­gy­bės, o pen­si­jų kau­pi­mo pert­var­ką iš vi­so rei­kė­tų ati­dė­ti at­ei­čiai, tei­gia bu­vęs so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ro­mas La­zut­ka.

Diskusijoje Seime dėl Vyriausybės teikiamų pasiūlymų R. Lazutka pabėžė, kad šiuo metu reikia ne mažinti mokesčius, o didinti biudžeto pajamas.

Didelė pajamų nelygybė rodo, kad yra iš ko rinkti daugiau.

Pasak R. Lazutkos, Lietuvos gyventojų vidutinės pajamos yra priartėjusios prie Vakarų Europos lygio, pagal šį rodiklį Lietuva lenkia beveik visas Rytų Europos šalis, bet šalyje yra didžiulė nelygybė ir skurdas.

„Taip yra ne dėl silpnos ekonomikos būklės, o dėl netinkamos mokesčių sistemos, kuri visų pirma nesuteikia reikiamų lėšų socialinei apsaugai ir antra, nemažina nelygybės. Ekonomikos augimas savaime skurdo ir nelygybės nesprendžia“, – sakė R. Lazutka.

Pasak jo, iš ekonomikos augimo gaunamų pajamų valstybei nepakanka reformoms finansuoti – mažinant skurdą ir nelygybę, reikia papildomų tiek valstybės, tiek „Sodros“ biudžeto pajamų.

„Reikalinga mokesčių reformos kryptis, kuri yra nusakyta Vyriausybės programoje ir priemonių plane. Deja, pateikta reforma yra priešinga savo esmine kryptimi. Reikia rinkti ne mažiau mokesčių, atsisakant dalies gyventojų pajamų mokesčio plečiant nepamokestinamųjų pajamų dydį ir mažinant „Sodros“ įmokas, bet kaip tik reikia rinkti daugiau ir rinkti iš pajėgiančių juos mokėti“, – pabrėžė R. Lazutka.

„Didelė pajamų nelygybė rodo, kad yra iš ko rinkti daugiau“, – pridūrė jis.

R. Lazutkos teigimu, ypač pavojinga yra Vyriausybės siūloma pensijų kaupimo reformos kryptis.

„Ją geriausia būtų atidėti, kai bus daugiau išmanančių ir besirūpinančių ne privačiu verslu, o valstybe“, – tvirtino R. Lazutka.

Vyriausybė siūlo didinti neapmokestinamas pajamas, sujungti darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokas, dviem procentiniais punktais mažinti socialinio draudimo įmokas ir įvesti „Sodros“ įmokų lubas, o bazinės pensijos mokėjimą perkelti į valstybės biudžetą.

Vyriausybės pateiktas pensijų kaupimo pertvarkos planas numato, kad kitąmet „Sodros“ pervedimai į antros pakopos fondus bus nutraukti, tačiau analogišku dydžiu bus sumažintos ir socialinio draudimo įmokos, taip sudarant galimybę gyventojams šias lėšas skirti privačiam pensijų kaupimui.

Seime daugiausiai diskusijų kelia Vyriausybės siūlymas 2 punktais mažinti socialinio draudimo įmokas ir perkelti bazinės pensijos mokėjimą į valstybės biudžetą. Nevienereikšmiškai vertinama ir „Sodros“ įmokų „lubų“ idėja – „valstiečiai“ Stasys Jakeliūnas ir Valius Ąžuolas bei „socdarbiečiai“ Andrius Palionis ir Gediminas Kirkilas jau registravo projektą, kuriuo siūloma „lubų“ netaikyti.

Vyriausybė tikisi, kad siūlomi pakeitimai įsigalios nuo kitų metų pradžios.