Rokiškis Rabinovičius. Apie mokesčius ir investuotojus
Ne taip se­niai bu­vo ne­ma­žas skan­da­las: U2 vo­ka­lis­tas Bo­no (Pa­ulas Da­vi­das Hew­so­nas) pa­si­trau­kė iš in­ves­ta­vi­mo Lie­tu­vo­je – po to, kai pa­aiš­kė­jo, kad bu­vo kaž­ko­kių keis­tu­mų su mo­kes­čių ne­su­mo­kė­ji­mais 2012 me­tais. Anuo­met per kaž­ko­kią klai­dą (ar ne­klai­dą) kaž­ko­kia in­ves­ti­ci­jas gau­nan­ti įmo­nė, ku­ri val­do pre­kyos cen­trą „Auš­ra“ Ute­no­je, kaž­ko ne­su­mo­kė­jo, o pa­skui mo­kė­jo dels­pi­ni­gius.

Aš labai trumpai čia pasakysiu vieną labai labai svarbų dalyką apie mokesčius ir jų slėpimą: nors atrodo, kad šitaip pinigų susitaupo, išties tokie taupymai atima bet kokias galimybes gauti didesnių investicijų. Ir netgi šiaip ima trukdyti suvaldyti finansus.

Investuotojai nebūna kokios nors stebuklingos moralinės fėjos, kurios dėl gilaus dvasingumo norėtų mokėti kuo daugiau mokesčių. Tačiau investuotojai, ir ypač dideli investuotojai – tai žmonės, kurie perka, parduoda ir augina didelius pinigus. Realiai didelius. Ir jie labai gerai žino, kokie požymiai visada reiškia riziką, kad investuoti pinigai pražus.

Vienas iš ryškiausių požymių, kad investuoti pinigai gali pražūti – tai mokesčių nemokėjimas. Jis visada reiškia vieną ar netgi kelias problemas:

Jei nuslepiami mokesčiai, verslą gali tiesiog užlenkti mokesčių administratorius

Norint nuslėpti mokesčius, įmonė turi veikti su dviguba apskaita, o iš to kyla komplektas kitų problemų:

Neįmanoma nustatyti, kur kažkas vagia ar švaisto, nes apskaita suvelta

Neįmanoma turėti patikimų duomenų apie verslo finansus, atitinkamai – investicijos neprognozuojamos

Netgi pagavus vagį, neįmanoma jo nubausti, nes bus išviešinti mokesčių nemokėjimai

Pašaliniai procesai gali nematomai parazituoti ant įmonės ir naudoti jos resursus, t.y., iš investicijų gali pampti kažkokios kitos, pašalinės firmos

Dėl apskaitos maklių gali būti finansinės skylės, kurių nesimato – o tai reiškia, kad pinigai gali tiesiog dingti į neaišku kur

Yra rizika, kad neapskaitytą dalį įmonės turto/prekių kažkas perleis kitai įmonei, o susigrąžinti to bus neįmanoma dėl to, kad tai buvo tik juodoje apskaitoje

Galų gale, jei kažkas užsiima tokiais rizikingais dalykais, kaip mokesčių slėpimas, tai reiškia, kad tas kažkas yra linkęs į visokias aferas, o tai savaime reiškia, kad investicija bus klaikiai rizikinga ir nepatikima

Investuotojui, ypač dideliam investuotojui, mokesčių slėpimas yra klaikiai stiprus neigiamas signalas. Toks stiprus signalas, kad visiškai nenuostabu, kad Bono nusprendė pasitraukti, vos išgirdęs apie įtarimus. Tam netgi nereikia patikimų duomenų – pakanka, kad įmonė pasirodo įtartina, kaip galimai slepianti mokesčius.

Jei kuriate savo verslą ir norite pritraukti investuotojų iš užsienio, labai labai draugaukite su VMI. Kuo jūs geriau atrodysite, kuo ilgesnę švarią istoriją turėsite – tuo atrodysite geriau. Visi investuotojai žino, kad visos pasaulio mokesčių inspekcijos tikrina viską, ką tik gali. Investuotojui mokesčių inspekcija – tai kaip nepriklausomas, nemokamas ir geras finansų auditorius.

Investuotojai visada samdosi auditorius, kurie išsiaiškina, kaip išties viskas vyksta, kokie išties reikalai. Kai kada investuotojai samdosi netgi ir po kelias skirtingas audito įmones. Mokesčių inspekcija – tai dar vienas auditas, kuris padeda investuotojui pamatyti realią situaciją.

Žodžiu, ponai ir ponios, žiūrėkite į tą atvejį ir darykitės teisingas išvadas. Bono ne šiaip sau traukėsi – jis vadovavosi labai paprastais investuotojų naudojamais kriterijais.