Reklamos galimybės „Lietuvos žinių“ dienraštyje bei portale lzinios.lt
„Lie­tu­vos ži­nios“ – vy­riau­sias na­cio­na­li­nis Lie­tu­vos dien­raš­tis (lei­džia­mas nuo 1909 m.), ko­ja ko­jon žen­gian­tis su lai­ku ir siū­lan­tis rek­la­mos, tu­ri­nio rin­ko­da­ros spren­di­mus tiek tra­di­ci­nia­me, po­pie­ri­nia­me, tiek skait­me­ni­nia­me for­ma­te – in­ter­ne­to por­ta­le lzi­nios.lt ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se.  

Dienraštis „Lietuvos žinios“ leidžiamas 5 kartus per savaitę nuo antradienio iki šeštadienio. Rubrikos: „Dienos tema“, „Lietuva ir Europa“, „Pasaulis“, „Verslas“ „Sportas“, „Margumynai“, „Kultūra“, „Mokslas“, „Žemės ūkis“, „Namų pasaulis“, „Kelionės ir turizmas“, „Žmonės“, „Sveikata“, „Augintiniai“, „LŽ virtuvė“.

Specializuoti laikraščio priedai: „Studijos“ (vasaris), „Modernus žemės ūkis“ (kovas), „Namų pasaulis“ (balandis), „Sveikas pavasaris“ (gegužė), „Maistas ir gėrimai“ (birželis),“Aktyvi vasara“ (rugpjūtis), „Modernus žemės ūkis“ (rugsėjis), „Sveikas ruduo“ (spalis), „Mokykla“ (lapkritis), „Švenčių metas“ (gruodis).

Tiražas: 10 000 egz. Sklaida – 60 proc. Lietuvos teritorijos.

lzinios.lt – vienas pagrindinių Lietuvos naujienų portalų, išsiskiriantis ne tik savo temomis, bet ir auditorija. Portalas nesivaiko pigaus populiarumo per pramogų ar kriminalų naujienas. Todėl mūsų skaitytojai – tai tie, kurie priima sprendimus – politikai, valstybinių institucijų vadovai, verslininkai, ūkininkai, patriotiškai nusiteikę aktyvūs inteligentai.

Komunikacijos galimybės: įvaizdinė reklama, turinio rinkodara, diskusijų organizavimas-filmavimas, konferencijų medžiagos publikacija ir kiti interaktyvūs projektai.

taip žymimi turinio rinkodaros straipsniai portale lzinios.lt

.

– taip žymimi pranešimai spaudai, kurie išplatinti per „ZenPR„ sistemą. Atsakomybė už šio pranešimo spaudai turinį tenka pranešimo autoriams ir jį išplatinusiai „ZenPR“ komandai.

.