Ramūno Karbauskio valdose leista įkalinti danielius
Prie Kau­no ma­rių, „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio val­do­se, įsta­ty­mų pa­žei­di­mų ra­du­siems gam­tos sar­gams teks su­dė­ti gink­lus. Mat su po­li­ti­ku sie­ja­ma įmo­nė, ku­riai bu­vo nu­ro­dy­ta iš­ga­ben­ti žvė­ris, ga­vo ki­tą lei­di­mą, ket­vir­ta­die­nį ra­šo dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Žemės ūkio inovacijų centras, kurio 100 procentų akcijų priklauso „Agrokoncernui“, leidimą gavo iš Aplinkos apsaugos agentūros.

„Sprendimas suteikti leidimą Žemės ūkio inovacijų centrui laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus priimtas atsižvelgiant į surinktus faktinius duomenis ir į tai, kad gegužės 5-ąją įsigaliojo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl fizinių asmenų lankymosi apribojimo Žemės ūkio inovacijų centrui priklausančioje miško žemėje“. Žemės ūkio inovacijų centras teiktame prašyme leidimui gauti nurodė, kad planuoja nelaisvėje laikyti 5 danielius (Cervus dama)“, – paaiškino Aplinkos apsaugos agentūros direktorė Aldona Margerienė.

Dienraštis pažymi, kad Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamentas neleidžia tverti miškų, išskyrus rengti aptvarus medžiojamiems gyvūnams. Žemės ūkio inovacijų centras yra prie Meilės įlankos aptvėręs 11 hektarų teritoriją.