Ramina: Latvijos ABLV problemos neturės įtakos Lietuvai
Vie­no di­džiau­sių Lat­vi­jos ko­mer­ci­nių ban­kų ABLV fi­nan­si­nės prob­le­mos ne­tu­rės įta­kos Lie­tu­vos fi­nan­sų sis­te­mai, ti­ki­na Lie­tu­vos ban­ko (LB) bei Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos (LBA) at­sto­vai.

„Įtakos Lietuvos finansų sistemai nėra. ABLV bankas Lietuvoje neturėjo atstovybės ar filialo, todėl Lietuvoje indėlių nerinko nei iš įmonių, nei iš gyventojų“, – BNS atsiųstame komentare teigė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vadovas Vytautas Valvonis.

Anot jo, Lietuvos finansų sistema pastaraisiais metais tapo labai savarankiška.

„Bankai tiek skolina, tiek ir veiklą finansuoja bei indėlius renka vidaus rinkoje. Todėl Lietuvoje veikiančiuose bankuose paskolos ne Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims tesudaro tik 1,7 proc. visų paskolų, indėliai – 2,3 proc., o Latvijos subjektų paskolos ir indėliai sudaro atitinkamai 0,3 proc. ir 0,1 proc. visų paskolų ir indėlių. Taigi, net tarp nerezidentų indėlių ir paskolų, Latvijos dalis yra mažoji“, – teigė V. Valvonis.

LBA prezidentas Mantas Zalatorius BNS taip pat sakė, kad ABLV kreipimasis į Latvijos centrinį banką dėl finansinės paramos neturės įtakos Lietuvos finansų sistemai.

„Reikėtų pastebėti, kad Lietuvos ir Latvijos bankų rinkų struktūra labai skirtinga. Mūsų šalies rinkoje dominuoja stiprūs užsienio kapitalo bei nacionaliniai bankai su geromis verslo praktikomis ir stipria kapitalo baze“, – BNS atsiųstame komentare teigė M. Zalatorius.

JAV iždo departamentas praėjusią savaitę ABLV bankui įvedė sankcijas, pareiškęs, kad šis bankas užsiėmė pinigų plovimu, sudarė sąlygas neteisėtiems atsiskaitymams ir korupcijai. JAV finansų įstaigoms uždrausta atidaryti ir tvarkyti ABLV korespondentines sąskaitas. Tai iš esmės reiškia, kad šis Latvijos bankas netenka galimybės vykdyti finansines operacijas JAV doleriais.

Latvijos bankų veiklos reguliuotoja – Finansų ir kapitalo rinkos komisija, vykdydama Europos centrinio banko nurodymą, nuo vasario 19 dienos laikinai, tačiau neskelbiamam laikotarpiui apribojo banko ABLV veiklą, uždraudžiant jo klientų debeto operacijas bet kokia valiuta.

Pirmadienį Latvijos ABLV nusprendė kreiptis į šalies centrinį banką iki 480 mln. eurų dydžio finansinės paramos. Latvijos centrinis bankas pirmadienį suteikė ABLV 97,5 mln. eurų paskolą.

Europos centrinis bankas (ECB) pirmadienį įšaldė ABLV mokėjimus. Tai buvo pirmas kartas, kai ECB pasinaudojo savo galia įvesti tokį draudimą nuo 2014 metų, kai perėmė euro zonos bankininkystės sektoriaus priežiūros funkcijas.