Prie Koncerno „Achemos grupė“ komandos prisijungė Edis Kasperavičius
Prie vie­ną di­džiau­sių vers­lo gru­pių Lie­tu­vo­je val­dan­čio kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ ko­man­dos pri­si­jun­gė Edis Kas­pe­ra­vi­čius. Di­de­lę pa­tir­tį tarp­tau­ti­nių bend­ro­vių per­so­na­lo val­dy­mo sri­ty­je su­kau­pęs E. Kas­pe­ra­vi­čius „A­che­mos gru­pė­je“ eis Per­so­na­lo de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus par­ei­gas.

„Didžiuojuosi man parodytu „Achemos grupės“ vadovų pasitikėjimu ir suteikta galimybe padėti augti vienam svarbiausių kompanijos resursų – darbuotojams. Tikiu, kad kartu daug pasieksime su koncerno komanda, kuri šiuo metu rengiasi reikšmingiems verslo transformacijos procesams, apimsiantiems ir personalo vystymą“, – sakė E. Kasperavičius.

Ponas Kasperavičius prieš ateidamas į koncerną „Achemos grupė“ vadovavo „Telia Lietuva“ (tuomet – „TEO“) Pardavimo ir klientų aptarnavimo tarnybai, beveik 10 metų ėjo Personalo direktoriaus pareigas. Dar anksčiau p. Edis ėjo „Swedbank“ (tuomet – „Hansabankas“) Personalo departamento direktoriaus pareigas, kur buvo atsakingas už įmonių grupės personalo vystymą, vidaus ir darbdavio įvaizdžio komunikaciją, organizacijos plėtrą, pokyčių valdymą.

Koncernas „Achemos grupė“ yra viena didžiausių nacionalinio kapitalo verslo grupių Lietuvoje. Koncernas vienija daugiau kaip 40 Lietuvoje ir užsienyje veikiančių bendrovių, kuriose dirba apie 4800 darbuotojų. Koncerno bendrovės sėkmingai konkuruoja ne tik su Lietuvos, bet ir kitais pasaulinio lygio gamintojais. Jų produkcija eksportuojama į daugiau nei 30 pasaulio šalių.