Pramonininkai iš Vyriausybės tikisi mažesnių darbo jėgos mokesčių
Di­džiau­sias ša­lies pra­mo­nės įmo­nes vie­ni­jan­ti Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja (LPK) Iš Vy­riau­sy­bės ti­ki­si ma­žes­nio dar­buo­to­jų ap­mo­kes­ti­ni­mo. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tvir­ti­no, kad tai nu­ma­ty­ta ki­tą sa­vai­tę vie­šai skel­bia­muo­se mo­kes­čių pert­var­kos pa­siū­ly­muo­se.

„Dėl valstybės indėlio galime kalbėti apie mokestinę sistemą ir darbo jėgos apmokestinimo mažinimą. Finansų ministras teigė, kad į tai bus atsižvelgta“, – po bendro LPK ir Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė R. Dargis.

Savo ruožtu S. Skvernelis teigė, kad Vyriausybė darbo jėgos apmokestinimo pasiūlymus pristatys su būsima mokesčių reforma kitos savaitės pradžioje.

„Mokestinės reformos vienas pagrindinių tikslų nuo pat pradžių buvo spaudimo darbo jėgai mažinimas. Toks pasiūlymas bus išsakytas pirmadienį“, – tvirtino premjeras.

Jis nepateikė daugiau detalių apie būsimus pasiūlymus.

Anot R. Dargio, mažesnis darbuotojų apmokestinimas galėtų paskatinti atlyginimų augimą.

„Darbo jėga darosi vis labiau aštresnė problema. Nėra praktiškai sektorių šiandien, kurie nestokotų darbuotojų. Kalbėjome, kaip galima būtų gerinti apmokėjimo sistemą, kad jie galėtų gauti didesnius atlyginimus“, – tikino R. Dargis.

R. Dargis žurnalistams teigė negalintis komentuoti būsimos mokesčių ir pensijų sistemos reformos, kurią Vyriausybė pristatys kitą savaitę, nes jos nematė.

„Kalbėjome apie administracinę naštą ir mūsų valstybės efektyvumą. Kalbėjome apie mokestinę sistemą. Gavome patikinimus, kad į daugelį dalykų bus atsižvelgta kitą savaitę pateikiamoje reformoje, kurios matmenų dar nematėme“, – sakė R. Dargis.

Jis taip pat tvirtino, kad Vyriausybė turėtų gerinti imigracijos procedūras, kad Lietuvoje būtų lengviau įdarbinti piliečius iš trečiųjų šalių.

„Reikia leisti greičiau registruoti įmones, greičiau patikrinti tuos žmones. Jeigu mes padarytume efektyviai veikiančią sistemą čia, tai tie žmonės iš kaimyninių valstybių galėtų lengviau atvažiuoti, integruotis ir veikti“, – kalbėjo R. Dargis.

Tuo metu premjeras pareiškė, jog Vyriausybė neketina liberalizuoti migracijos politikos, nes ji dabar yra subalansuota.

„Tokio laisvo, nekontroliuojamo ir chaotiško įsivežimo žmogiškųjų išteklių neplanuojame daryti. Nebus taip, kad važiuokite čia, kas norite. Neskatinsime, kad būtų dempinguojamas darbo užmokestis“, – kalbėjo premjeras.

LPK penktadienį Vyriausybei pateikė 27 pasiūlymus mokestinės ir verslo aplinkos gerinimo, švietimo kokybės, valstybės išteklių valdymo, biurokratinės naštos, mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityse.

LPK pranešime spaudai nurodoma, jog konfederacijos narių nuomone, šiuo metu šalyje verslui daugiausiai problemų kelia žaliavų kainos ir augantys atlyginimai, darbuotojų trūkumas, mažėjantis produktyvumas ir nestabili reguliacinė aplinka.