Povilas Urbšys prašo Broniaus Markausko stiprinti į Lietuvą tiekiamų trąšų kokybę
„Vals­tie­čių“ frak­ci­jai pri­klau­san­tis par­la­men­ta­ras Po­vi­las Urb­šys pra­šo že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko stip­rin­ti į Lie­tu­vą tie­kia­mų trą­šų ko­ky­bę ir kie­kius.

P. Urbšys siūlo skubiai paskirti atsakingą už šią kontrolę instituciją ir nustatyti kontrolės mechanizmą, pavyzdžiui, laboratorines produkto kokybės patikras importo metu. Taip pat siūlo sukurti Trąšų registrą ir nustatyti sankcijas įmonėms, jeigu jos neteikia informacijos valstybės institucijoms apie parduodamų trąšų kiekius.

„Veiksminga trąšų kokybės ir rinkai pateikiamo kiekio kontrolės sistema apsaugotų rinką nuo nekokybiškos produkcijos, keliančios grėsmę aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai, taip pat padėtų apsaugoti Lietuvos ir Europos Sąjungos interesus užkertant kelią galimam antidempingo muito mokesčio išvengimui“, – kreipimęsi į žemės ūkio ministrą teigia parlamentaras.

„Akivaizdu, kad pigesnes trąšas perkantis ūkininkas nėra suinteresuotas jų kokybės patikra, o galutinis žemės ūkio produkcijos vartotojas, kurio sveikatai ir gali būti padaryta didžiausia žala, tokio skundo pateikti neturi pagrindo. Tokia sistema yra neefektyvi ir neužtikrinanti tinkamos įvežamų trąšų kokybės kontrolės todėl būtina ją nedelsiant peržiūrėti“, – priduria P. Urbšys.

Jis apgailestauja, kad nors įmonės, užsiimančios mineralinių trąšų didmenine prekyba, turi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui teikti Mineralinių trąšų atsargų ir prekybos mėnesio ataskaitą, nėra realaus mechanizmo, užtikrinančio, kad šis įpareigojimas būtų vykdomas, todėl valstybėje nėra informacijos, kiek ir kokių trąšų yra parduodama.

Pasak Seimo nario, 2014 metų birželį buvo atšauktas Tiekiamų rinkai trąšų įstatymo galiojimas. Vienas argumentų – įstatymas nebuvo suderintas su Europos Komisija, todėl galimai neatitiko Europos Sąjungos konkurencijos ir laisvo prekių judėjimo reikalavimų.

Tačiau P. Urbšys pastebi, kad prieš pripažįstant įstatymą nebegaliojančiu, nebuvo atliktas vertinimas, ar panaikinus jį, bus užtikrintas tinkamas rinkai tiekiamų trąšų teisinis reglamentavimas.

Jis taip pat akcentuoja, kad atšaukus įstatymą, Lietuvoje nebereguliuojama iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų kokybės kontrolė.

P. Urbšio teigimu, vietoj panaikinto įstatymo, 2015 metų gegužę buvo priimtas žemės ūkio ministro įsakymas dėl trąšų saugojimo ir apskaitos reglamentavimo, tačiau ir jis 2017 metų balandį atšauktas.

Pasak parlamentaro, tyrimą dėl ne maisto prekių kokybės gali atlikti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tačiau įvežamų trąšų kokybės patikra gali būti pradedama tik esant vartotojo skundui.

P. Urbšys žemės ūkio ministro prašo stiprinti į Lietuvą tiekiamų trąšų kokybę ir kiekius reaguodamas į viešoje erdvėje pateiktus klausimus dėl „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio valdomos trąšų importo ir prekybos bendrovės „Agrokoncernas“ parduodamas Rusijoje pagamintas trąšas.