Pieno ūkiai atsigavo – pajamas augino brangusi žaliava
Pra­ėju­siais me­tais pie­no ūkiai ga­lė­jo leng­viau at­sik­vėp­ti – vi­du­ti­nė me­ti­nė pie­no su­pir­ki­mo kai­na pa­sie­kė 2013 me­tų ly­gį, kai žem­dir­bių pa­ja­mos už par­duo­tą na­tū­ra­lų pie­ną bu­vo di­džiau­sios is­to­ri­jo­je.

Išankstiniais duomenimis, žemdirbių pajamos už parduotą pieną 2017 metais išaugo iki 415 mln. eurų, arba buvo daugiau kaip trečdaliu didesnės nei 2016 metais. Pagal gautas pajamas pieno ūkiai grįžta į ikikrizinį 2013 metų lygį – tada pajamos už parduotą pieną siekė 424 mln. eurų.

Pasak pienininkų asociacijos „Pieno centras“ direktoriaus Egidijaus Simonio, pernykščiai metai pienininkams buvo geri – palankios sąlygos eksporto rinkose perdirbėjams leido gaminti ir parduoti daugiau pieno produktų, todėl už žaliavą ūkininkams buvo mokama aukšta kaina – beveik kaip 2013 metais.

„Dėl Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijos rinka užsidarė 2014 metų pabaigoje. Dėl kritusio lietuviškų pieno gaminių pardavimo eksporto rinkose vidutinė metinė žaliavos kaina 2015 ir 2016 metais mūsų šalyje krito iki rekordinių žemumų – 216 eurų už toną. Pieno pramonei sėkmingai perorientavus eksportą, metinė vidutinė natūralaus pieno kaina pernai pakilo iki 296 eurų už toną, – daugiau natūralus pienas kainavo tik 2013 metais – 317 eurų“, – pranešime spaudai sakė E. Simonis.

Vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos Lietuvoje šių metų sausį sudarė 307,6 euro už toną ir buvo 4,6 proc. mažesnės nei gruodį. Nors pieno supirkimo kainos smuko trečią mėnesį iš eilės, jos yra 1,5 proc. didesnės nei 2017 metų sausį.

„Pieno supirkimo kainos šiek tiek krito, tačiau jos išlieka gana aukštos. Kol kas situacija rinkoje normali – žaliavos kainas lemia labai nepastovi pieno produktų pasiūla ir paklausa eksporto rinkose“, – teigė E. Simonis.

Eksperto vertinimu, pieno supirkimo kainos Lietuvoje gali dar mažėti – įtakos tam turės žalio pieno gamybos ir produkcijos didėjimas Bendrijoje bei sezoniškumo veiksnys artėjant vasarai.

Bendra pieno gamyba Europos Sąjungos ūkiuose pernai per 11 mėnesių, palyginti su 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 1,5 procento. Vien lapkričio mėnesį, palyginti su 2016 metų lapkričiu, pieno gamyba ūkiuose išaugo net 5,8 procento. Žalio pieno gamyba pernai lapkritį daugiausia išaugo Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Italijoje ir Lenkijoje.

Žemdirbių pajamos už parduotą pieną 2017 metais išaugo iki 415 mln. eurų, arba buvo daugiau kaip trečdaliu didesnės nei 2016 metais.

Pasak E. Simonio, didėjanti žalio pieno ir pieno produktų pasiūla jau paveikė Europos biržoje parduodamų pagrindinių gaminių – sviesto, sūrio ir pieno miltų – indeksuojamas kainas, jos nuosekliai mažėjo pastaruosius kelis mėnesius.

Lietuvos stambiesiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, Lietuvos pieno perdirbimo įmonės sausį už natūralų pieną mokėjo vidutiniškai 362 eurus už toną. ES šalyse, kuriose dominuoja dideli pieno ūkiai, sausį mokėta vidutinė kaina siekė 374 eurus už toną.

„Lietuvos pieno perdirbimo įmonės eksportuoja apie 60 proc. pagamintos produkcijos, todėl pieno gaminių paklausos ir kainų svyravimai eksporto rinkose tiesiogiai veikia superkamos žaliavos kainą mūsų šalyje, – sakė E. Simonis. – Pernai, kai tarptautinėse biržose gerokai išaugo pieno produktų kainos ir paklausa, atitinkamai didėjo ir pieno žaliavos kaina. Pastaruosius kelis mėnesius Europoje biržinių pieno produktų kainos nuosekliai judėjo žemyn – atitinkamai koregavosi ir žalio pieno kaina Lietuvoje.“