Pernai lietuviai Lenkijoje paliko apie 400 mln. eurų
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai Len­ki­jo­je ap­si­per­ka no­riai. Per pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį lie­tu­viai Len­ki­jos pre­ky­bos cen­truo­se pa­li­ko apie 100 mln. eu­rų. To­kią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia Len­ki­jos Pa­grin­di­nė sta­tis­ti­kos tar­ny­ba (GUS), ra­šo „Znad Wi­li“.

2017 metais užsieniečiai Lenkijoje prekėms ir paslaugoms išleido 41,5 mlrd. zlotų, net 6,2 procentais mažiau, nei 2016 metais.

Per paskutinius tris 2017 metų mėnesius užsieniečiai Lenkijoje paliko 9,5 milrd. zlotų.

Daugiausiai Lenkijoje išleido vokiečiai – jų išlaidos sudaro daugmaž 40,5 procentų visos sumos, ukrainiečių išlaidos – 26,3 proc., čekų – 11,5 proc., slovakų – 7,6 proc., baltarusių – 7,7 proc., lietuvių – 4,5 proc. bei rusų – 1,7 proc.

Tuos lietuvių išleistus 4,5 procento sudaro 427,5 mln. zlotų, apie 102 mln. eurų.

Pirmo, antro ir trečio 2017 metų ketvirčių duomenys buvo gana panašūs. Tai reiškia, kad praėjusiais metais Lenkijoje lietuviai pirkiniams išleido apie 400 mln. eurų.

GUS pateikti duomenys atskleidžia, kad per sausumos sienas su Europos Sąjungos valstybėmis į Lenkiją atvykstančius užsieniečius per paskutinius tris 2017 metų mėnesius labiausiai domino nemaisto prekės – joms tenka 85 proc. visų išlaidų, tuo tarpu maistui ir nealkoholiniams gėrimams – apie 12 proc., kitoms paslaugoms – apie 3 proc.

Iš tų 85 procentų didžiausią susidomėjimą sukėlė statybinės medžiagos, remonto ar namų restauracijos reikmenys – apie 24 proc., įvairūs buitiniai prietaisai – apie 20 proc., transporto priemonių dalys ir aksesuarai – apie 13 proc.