Per dvejus metus surinkta 1 mlrd. vienkartinių pakuočių
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai Užs­ta­to sis­te­mos ad­mi­nis­tra­to­riui (USAD) per dve­jus me­tus pri­da­vė 1 mlrd. užs­ta­to sis­te­mo­je da­ly­vau­jan­čių plas­ti­ki­nių, stik­li­nių bei skar­di­nių pa­kuo­čių.

Simbolinė 1 mlrd. riba peržengta USAD minint 2 metų veiklos sukaktį. Sistema startavo 2016 metų vasario mėnesį. Pirmaisiais užstato sistemos gyvavimo metais surinkta 415,2 mln. pakuočių, pernai šis rodiklis ūgtelėjo iki 538,5 milijonų. Šiemet planuojamas panašus rezultatas kaip ir 2017 metais. Per dvejus metus USAD surinko ir perdirbti perdavė 35 tūkst. tonų pakuočių.

„Lietuvos užstato sistema, palyginti su kitomis šalimis, veikia labai sėkmingai, todėl nuolat sulaukiame delegacijų iš tokią sistemą įsivesti norinčių valstybių: Prancūzijos, Škotijos ir kitų. Dalyvavimas užstato sistemoje gyventojus skatina ne tik rinkti depozitines pakuotes, bet ir apskritai rūšiuoti visas atliekas“, – teigė USAD vadovas Gintaras Varnas.

Pradėjus veikti užstato sistemai aplinką teršia mažiau plastiko pakuočių (60 proc. užstato sistemoje surenkamų pakuočių yra plastikinės), didėja gyventojų ekologinis sąmoningumas, auga išrūšiuotų atliekų kiekis.

Šiuo metu surenkama daugiau kaip 90 proc. visos sistemoje dalyvaujančios taros. Pagal šį rodiklį USAD pasiekė 2020 metams nustatytas vienkartinių pakuočių surinkimo ir perdirbimo užduotis.

Šiuo metu Lietuvoje yra 2 713 taromatų bei taros surinkimo punktų. Kad USAD surinktų milijardą pakuočių, į juos kiekvienas Lietuvos gyventojas turėjo atnešti vidutiniškai apie 356 pakuotes, arba po 15 pakuočių kiekvieną sistemos veikimo mėnesį.

Didžiausių srautų USAD sulaukia vasarą, tada Vilniuje esančiame skaičiavimo centre tenka samdyti papildomų darbininkų. Kitas piko metas būna žiemą, pasibaigus didžiosioms metų šventėms. Daugiausia taros per visą sistemos veikimo laiką Lietuvos gyventojai sunešė 2016 metų liepą – 58,3 mln. pakuočių.