Pensijų reformai Seimas dega žalią šviesą
Sei­mas an­tra­die­nį po svars­ty­mo pri­ta­rė pen­si­jų kau­pi­mo re­for­mai, ku­rio­je at­si­sa­ko­ma „Sod­ros“ įmo­kos da­lies per­ve­di­mo į pen­si­nius fon­dus, kei­čia­ma pri­va­taus kau­pi­mo for­mu­lė, o pen­si­jų anui­te­tų mo­kė­to­ja nu­ma­to­ma pa­skir­ti iš­im­ti­nai „Sod­rą“.

Už Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimus balsavo 66, prieš 18, susilaikė 17 parlamentarai. Galutinis balsavimas numatytas dar šią savaitę.

Svarstymo metu parlamentarai atmetė socialdemokratų frakcijos atstovų siūlymą atsisakyti automatinio dirbančiųjų įtraukimo į antros pakopos pensijų kaupimo sistemą, taip pat daugiau nei siūlo Vyriausybė mažinti pensijų fondų taikomus atskaitymus nuo sukaupto turto. Atmestas ir Liberalų sąjūdžio frakcijos siūlymas atsisakyti ketinimų anuitetų platinimą perduoti išimtinai „Sodrai“.

Opozicinių socialdemokratų frakcijos atstovas Algirdas Sysas teigė, kad įstatymo pakeitimai numato prievartinį dalyvių įtraukimą į papildomą kaupimą, nepaisant keičiamų ir tikslinamų formuluočių.

„Kalbama, kad pakoreguota ir automatiško įtraukimo nėra. Tik žodžio „automatiškai“ nėra. Čia yra priverstinai daroma sistema. Sutikčiau, jeigu tai būtų „Sodros“ sudedamoji dalis, dabar darome kažkokį hibridą – norime anuitetus „Sodroje“ mokėti, bet kaupti privačiai. Čia išradinėjame lietuvišką dviratį“, – sakė A. Sysas.

Liberalas Jonas Varkalys teigė, kad po korekcijų vis dėlto atsiranda didesnis pasirinkimas dėl įtraukimo į privataus pensijų kaupimo sistemą.

„Manau, kad gavus pranešimą rašytinį žmogui iki 40 metų, šitas dalykas sušvelnėjo ir yra šioks toks pasirinkimas“, – kalbėjo J. Varkalys.

Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimuose numatyta, kad pensijų įmoka bus mokama dalyvio ir valstybės biudžeto lėšomis – darbuotojo įmoka siektų 3 proc., o valstybės skatinamoji įmoka – 1,5 procento.

Pertvarkoje suplanuota nauja dalyvių įtraukimo į pensijų kaupimą antrosios pakopos fonduose tvarka. Pensijų kaupimas prasidėtų asmenį įtraukus į pensijų kaupimą ir jam nepareiškus atsisakymo iki įtraukimo metų birželio 30 dienos sudaryti pensijų kaupimo sutartį su jo paties pasirinkta pensijų kaupimo bendrove, arba asmenį jo sudarytos pensijų kaupimo sutarties pagrindu įregistravus Dalyvių ir išmokų gavėjų registre.

Asmenys, tapę pensijų fondų dalyviais iki 2018 metų gruodžio 31 dienos, iki 2019 metų birželio 30 dienos galėtų pensijų kaupimo bendrovei pateikti prašymą nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime arba stabdyti pensijų įmokų pervedimą. Vyriausybė siūlė terminą iki kovo 1 dienos.

Reforma įtvirtina šias pensijų išmokų rūšis: pensijų anuitetą (atidėtąjį ir standartinį), jo privalomumo ribą siūlant nustatyti ties 10 tūkst. eurų riba, vienkartinę pensijų išmoką, periodinę pensijų išmoką. Planuojama, kad nuo 2020 metų centralizuotu anuitetų tiekėju taps „Sodra“ (šiuo metu pensijų anuitetus platina gyvybės draudimo bendrovės).

Įstatymo pakeitimais taip pat siūloma mažinti atskaitymus iš pensijų turto pensijų kaupimo bendrovės naudai: nuo kitų metų pradžios jie siektų 0,8 proc., nuo 2020 metų – 0,65 proc., o nuo 2021 metų – 0,5 procento pensijų fonde dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės.

Pensijų kaupimo pertvarkos planas numato, kad kitąmet „Sodros“ pervedimai į antros pakopos fondus bus nutraukti, tačiau po 1 procentinį punktą sumažinus „Sodros“ įmoką ir GPM tarifą, gyventojams bus sudaryta galimybė šias lėšas skirti privačiam pensijų kaupimui.