Paskirstė pinigus: atnaujins 8 paveldo objektus
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja pa­skirs­tė be­veik 2,4 mln. eu­rų eu­ro­pi­nės par­amos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams.

Kaip pranešė ministerija, didelė ES paramos dalis nukreipta regionams, siekiant kultūros objektus pritaikyti visuomenės poreikiams.

„Atnaujinti dvarų ir kiti istoriniu architektūriniu požiūriu vertingi pastatai bus naudojami visuomeniniams, kultūriniams renginiams, juose įsikurs muziejai, kultūros erdvės, atviros ir bendruomenių veiklai, ir turistams“, – pažymėjo kultūros ministrė Liana Ruokytė Jonsson.

Lėšos bus skirtos aštuonių objektų atnaujinimui, pritaikymui kultūros ar visuomeninėms reikmėms: Trakų rajono Lentvario dvaro rūmams, Elektrėnų savivaldybėje esantiems Abromiškių dvaro sodybos rūmams, Šilalės rajono Kaltanėnų dvaro sodybai – šiame dvare, planuojama, įsikurs Lietuvos gamtos muziejaus ekspozicijos, informacinis turizmo centras.

Taip pat ES lėšos bus skirtos Ohelo Jaakovo choralinės sinagogos Kaune vertingųjų savybių išsaugojimui – sinagogoje planuojama rengti koncertus, parodas, edukacinius užsiėmimus, ekskursijas. Kaune bus tvarkomas ir K. Donelaičio gatvėje esantis kultūros paveldo objektas.

Klaipėdoje paramą gavusiame Žvejų gatvėje esančiame kultūros paveldo pastate, planuojama, bus įkurtas viešbutis, kavinė ir muziejaus ekspozicija, bus atnaujinamas ir Pauliaus Lindenau statyklos statinių komplekso valčių ir jachtų dirbtuvės, jos bus pritaikytos ekspozicijoms ir edukacijai.

Vilniuje visuomenės poreikiams bus pritaikyti Pacų rūmai – čia po pertvarkos turėtų įsikurti Gintaro papuošalų ir dirbinių parduotuvė bei galerija.

Kultūros ministerija administruoja beveik 200 mln. eurų 2014–2020 metų periodo ES paramos.